20 lat kierunku Gospodarka PrzestrzennaKierunek Gospodarka Przestrzenna
został utworzony na Wydziale Ekonomii w 1996 roku Uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 6 maja 1996 roku w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów Gospodarka przestrzenna.

Jest to kierunek interdyscyplinarny, tj. korzystający z dorobku wielu nauk, w tym geografii, ekonomii, zarządzania, urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii i innych. Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.

Jednostką prowadzącą kierunek jest Katedra Gospodarki Regionalnej

Obecnie w ramach kierunku można wybrać studia

studia I stopnia inżynierskie
     Planowanie i inżynieria przestrzenna
studia I stopnia licencjackie
    Strategie rozwoju regionalnego
Zarządzanie miastem studia
studia II stopnia magisterskie (3 semestralne)
studia II stopnia magisterskie (4 semestralne)

KALENDARIUM

Rok akademicki 1997/1998 nowy kierunek Gospodarka przestrzenna – jednolite studia magisterskie stacjonarne
Rok akademicki 1999/2000 uruchomienie na kierunku Gospodarka przestrzenna dwóch specjalności: Strategie rozwoju regionalnego Zarządzanie miastem
Rok akademicki 2002/2003 kierunek Gospodarka przestrzenna na studiach zaocznych i zaocznych uzupełniających magisterskich
Rok akademicki 2006/2007 wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych
Rok akademicki 2011/2012 oferta studiów pierwszego stopnia zostaje poszerzona o studia inżynierskie

Więcej informacji znajduje się na przygotowanym posterze.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.