Zebranie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna


Nasza Katedra po raz kolejny będzie organizatorem zebrania Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna w przeddzień  III ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki. Zebranie zostanie poświęcone przede wszystkim dyskusji dotyczącej konsekwencji zmian prawnych dla rozwoju kadr z zakresu gospodarki przestrzennej oraz miejsca gospodarki przestrzennej w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.