Odbyło się kolejne seminarium KGR

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Społeczny, demograficzny i przestrzenny wymiar urbanizacji na styku miast i terenów podmiejskich w województwie małopolskim.

Celem spotkania był przegląd problematyki badawczej związanej ze społeczno-ekonomicznymi aspektami procesów zachodzących dynamicznie w strefie stykowej miasta i jego otoczenia, w tym także praktycznych ich konsekwencji. … „Czytaj dalej”

Seminarium naukowe „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030”

W dniu 19.01.2017 r. odbyło się seminarium „Projekcje finansowe wieloletnich planów rozwoju – perspektywa dla Miasta Krakowa do 2030”, organizowane przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Katedrę Finansów Samorządów UEK oraz Wydział Rozwoju UMK. Punktem wyjścia do dyskusji był dokument „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (K. Jakóbik, T. … „Czytaj dalej”

Space Day 2016 !!!

Koło Naukowe Urbanistyki przy Katedrze Gospodarki Regionalnej UEK zorganizowało w dn. 13 grudnia 2016 r. kolejny Space Day, który odbył się pod przewodnim hasłem „CZTERY ŻYWIOŁY WSPÓŁCZESNEGO MIASTA … „Czytaj dalej”

Gospodarka przestrzenna – inżynieria przyszłości, interesujące zajęcia terenowe

    W ramach zajęć terenowych z przedmiotu Ekologistyka obszarów zurbanizowanych, studenci kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu inżynierskim mieli możliwość skonfrontowania wiedzy i umiejętności nabytych na wykładach z praktyką, uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

Pod opieką dr inż. Agnieszki Petryk studenci przeszli całą ścieżkę edukacyjną, … „Czytaj dalej”

Studia podyplomowe przygotowywane we współpracy z naszą Katedrą „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”

    Nowe studia podyplomowe „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” są przeznaczone m.in. dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej, architektów, urbanistów, inżynierów gospodarki przestrzennej. Ich celem jest wykształcenie specjalistów o wiedzy i praktycznych umiejętnościach zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie rewitalizacji … „Czytaj dalej”

Oficjalna współpraca Katedry Gospodarki Regionalnej z gminami: Biskupice, Bochnia (gm. wiejska), Dobra, Kłaj, Raciechowice i Zielonki

    W dniu 10.03.2016r. w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z inicjatywy prof. Tadeusza Kudłacza, Kierownika Katedry Gospodarki Regionalnej odbyło się uroczyste podpisanie umów współpracy naszej Uczelni z sześcioma gminami z województwa małopolskiego.

    Sygnatariuszami porozumień byli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzej Chochół oraz wójtowie: Wójt gminy … „Czytaj dalej”