Jubileusz dr. J. Wrony

18 września 2017 r. obchodziliśmy w Katedrze Gospodarki Regionalnej miły jubileusz 70-lecia naszego Kolegi – dr Jerzego Wrony – długoletniego i zasłużonego pracownika Zakładu Geografii Ekonomicznej. W trakcie kameralnego spotkania w klubie Grota na terenie kampusu Jubilat przyjął serdeczne życzenia od Kierownika Katedry i Kierownika Zakładu, zaproszonych gości i współpracowników z Katedry. Były … „Czytaj dalej”

Odbyło się kolejne seminarium KGR

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Społeczny, demograficzny i przestrzenny wymiar urbanizacji na styku miast i terenów podmiejskich w województwie małopolskim.

Celem spotkania był przegląd problematyki badawczej związanej ze społeczno-ekonomicznymi aspektami procesów zachodzących dynamicznie w strefie stykowej miasta i jego otoczenia, w tym także praktycznych ich konsekwencji. … „Czytaj dalej”

Seminarium naukowe „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030”

W dniu 19.01.2017 r. odbyło się seminarium „Projekcje finansowe wieloletnich planów rozwoju – perspektywa dla Miasta Krakowa do 2030”, organizowane przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Katedrę Finansów Samorządów UEK oraz Wydział Rozwoju UMK. Punktem wyjścia do dyskusji był dokument „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (K. Jakóbik, T. … „Czytaj dalej”