Plany studiów

Plany studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 

Stacjonarne Niestacjonarne
Stopień: 1. (studia licencjackie, 6 sem.) – specjalności: Stopień: 1. (studia licencjackie, 6 sem.) – specjalności:
Strategie rozwoju regionalnego – PDF Strategie rozwoju regionalnego – PDF
Zarządzanie miastem – PDF Zarządzanie miastem – PDF
Stopień: 1. (studia inżynierskie – 7sem.) – PDF Stopień: 1. (studia inżynierskie – 7sem.) – PDF
Stopień: 2. (studia magisterskie – 3 sem.) – PDF Stopień: 2. (studia magisterskie – 3 sem.) – PDF
Stopień: 2. (studia magisterskie – 4 sem.) – PDF Stopień: 2. (studia magisterskie – 4 sem.) – PDF

 spec. inżynierskiej – studia uzupełniające efekty inżynierskie 

Komentarze są wyłączone.