Studia II stopnia (magisterskie 3-sem.)

Studia II stopnia (magisterskie 3-semestralne)


Dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna, jako kierunek studiów, cechuje się wysokim stopniem interdyscyplinarności. Prowadzony jest w szeregu uczelniach o różnym profilu kształcenia (uczelnie ekonomiczne, politechniki, uczelnie techniczne, rolnicze). Jest to wynikiem potrzeb praktyki zgłaszającej zapotrzebowanie nie tylko na specjalistów o różnym zasobie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki przestrzennej, ale zdolnych jednocześnie do współdziałania w interdyscyplinarnych grupach rozwiązujących złożone problemy praktyczne.

Zgodnie z uzgodnieniami przyjętymi w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, do której należy nasza Uczelnia, Studia w zakresie Gospodarki przestrzennej prowadzone w Uniwersytetach Ekonomicznych nakierowane są przede wszystkim na aspekty ekonomiczne gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni. Taki też profil, dostosowany do wymiaru czasowego kształcenia, staramy się zapewniać w ramach trzy-semestralnych studiów magisterskich.

Studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mają przygotować specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności do projektowania przestrzeni publicznych, programowania rozwoju w układach terytorialnych, gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego z  zachowaniem rozwoju zrównoważonego. W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są również elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: filozofia, socjologia, pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finanse, prawo.

Studia II stopnia (magisterskie) zaprojektowano z myślą o tych, którzy ukończyli studia inżynierskie pierwszego stopnia (7 semestrów) oraz studia licencjackie pierwszego stopnia (6 semestrów). Studia rozpoczynają się od lutego w danym roku i oferują interesującą wiedzę specjalistyczną o zróżnicowanym wyrazie ukonstytuowanym w obszarze ekonomii, przyrody, a także problemów społecznych jak i technicznych. Kadra wykładowców liczy kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transport, infrastruktury technicznej oraz informatyki i geoinformatyki (oprogramowanie GIS – ArcGIS, QGIS, Surfer – LIS, AutoCAD, EWMAPA i inne). Nasze doświadczenie (Kierunek GP powołano w naszej Uczelni już w 1996 roku) oraz optymalne moduły zajęć pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Opracował Prof. T. Kudłacz

ULOTKA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) 3-semestralne znajdują się na stronach:

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Informacja o rekrutacji Informacja o rekrutacji
Egzamin wstępny i zagadnienia dla GP Opłaty na studiach
Terminarz rekrutacji Terminarz rekrutacji
Opłata rekrutacyjna Opłata rekrutacyjna
Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (od 20 stycznia 2020 r.) Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (od 10 do 26 lutego 2019 r.)

Bliższych informacji udziela i dokumenty przyjmuje – od poniedziałku do piątku,
w godz. od 9 do 14 – Dział Nauczania UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27, Budynek Główny  pok. 107-108,
Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25.
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Zachęcamy do studiowania na UEK-u!

Komentarze są wyłączone.