Gospodarka przestrzenna – inżynieria przyszłości, interesujące zajęcia terenowe

    W ramach zajęć terenowych z przedmiotu Ekologistyka obszarów zurbanizowanych, studenci kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu inżynierskim mieli możliwość skonfrontowania wiedzy i umiejętności nabytych na wykładach z praktyką, uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

Pod opieką dr inż. Agnieszki Petryk studenci przeszli całą ścieżkę edukacyjną, przedstawiającą poszczególne etapy termicznego przekształcania odpadów. Krakowska ekospalarnia rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2015 r. Wydajność zakładu obejmuje blisko 220 tyś. ton odpadów rocznie, wykorzystywanych jako paliwo do produkcji energii cieplnej dla Krakowa. Zajęcia terenowe, przygotowujące studentów do praktyk inżynierskich, stanowią znakomitą okazję do rozpoznania przedsiębiorstw będących potencjalnym miejscem pracy absolwentów kierunku Gospodarka przestrzenna. Studenci mogą bezpośrednio poznać warunki pracy, zakres obowiązków, wymagane umiejętności i kryteria zatrudnienia na danym stanowisku stawiane kandydatom. Zostają wyposażeni w unikalną wiedzę dotyczącą nowoczesnych procesów technologicznych i organizacji pracy zakładów specjalizujących się w różnych gałęziach przemysłu.

Wypracowane na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK efekty kształcenia osiągane przez studentów Gospodarki przestrzennej, zakładają, iż absolwent kierunku będzie pracownikiem wiedzy, innowacyjnie stosującym specjalistyczną wiedzą i umiejętności w praktyce zawodowej. Realizowane w toku kształcenia zajęcia terenowe, są jednym z instrumentów osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przyszłych inżynierów gospodarki przestrzennej, będących specjalistami od strategii rozwoju regionalnego i zarządzania miastem.

A. Petryk

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.