Inauguracja roku szkolnego klasy partnerskiej IV LO


W dniu 1 października 2021 roku, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 dla klasy pod patronatem UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli:

  • – Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK;
  • – Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK;
  • – Prodziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK;
  • – Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól;
  • – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, mgr Beata Zgutka;
  • – Koordynator współpracy z UEK ze strony IV LO w Krakowie, mgr Magdalena Żurek;

a także:

pracownicy badawczo – dydaktyczni z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich oraz uczniowie klasy 1 C z IV LO (profil z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, angielski).

Zgromadzeni goście zostali powitani przez przedstawicieli Władz Uczelni, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

W dalszej części spotkania uczniowie wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  – spojrzenie przestrzenne” wygłoszonego przez dr inż. Karola Majewskiego, dzięki któremu mogli zapoznać się m.in. z historią i ofertą dydaktyczną Uczelni oraz specyfiką studiów w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich. Wykład został wzbogacony o prezentację wykorzystującą rozmaite dane o charakterze przestrzennym.

W trakcie spotkania zaprezentowany został przez mgr inż. Piotra Węgrzynowicza program współpracy realizowanej w ramach klasy pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przed Budynkiem Głównym UEK, uczniowie zostali oprowadzeni po Kampusie naszej Uczelni.

Na zajęciach prowadzonych w ramach klasy pod patronatem UEK poruszane będą tematy dotyczące geografii ekonomicznej, urbanistyki i planowania przestrzennego. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technikami projektowania przestrzeni i przy ich użyciu stworzyć własny projekt zagospodarowania wybranego obszaru.

Umowa współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie została podpisana we wrześniu 2019 roku. Zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów i zajęć projektowych prowadzą pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.