Internacjonalizacja Programu Potencjał w naszych Katedrach


W dniu 14. września br. Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Paweł Lula sygnował internacjonalizację projektu badawczego realizowanego w ramach Programu POTENCJAŁ. Do zespołu kierowanego przez dr. inż. Artur Hołuja (Katedra Gospodarki Przestrzennej) dołączyli naukowcy zatrudnieni w Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Department of Human Geography and Tourism oraz Centre for Research on Settlements and Urbanism, Babes-Bolyai Univesity Faculty of Geography (Cluj-Napoca w Rumunii).

Celem współpracy jest temat: Miasta, suburbia i peryferia w teorii i badaniach empirycznych. Prace badawcze obejmują swoim zasięgiem przestrzeń Europy, zwłaszcza Polski i Rumunii.

Aktualnie w skład zespołu wchodzą:

Dr inż. Artur Hołuj – kierownik tematu
Prof. UEK dr hab. Piotr Lityński
Associate Prof. Ph.D. Vasile Zotic  Curriculum Vitae  Lista publikacji
Lecturer Ph.D. Diana-Elena Alexandru  Curriculum Vitae  Lista publikacji
Dr inż. Mateusz Ilba
Dr Marcin Semczuk
Dr Piotr Serafin

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.