Konferencja z serii “Gospodarowanie przestrzenią…”

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, która odbyła się w Krakowie w dniach 27-28 października 2016 r.

Tematyka naszych konferencji od kilku lat koncentruje się wokół problemów zagospodarowania przestrzennego w Polsce. W tym roku uwaga została poświęcona w głównej mierze teorii i praktyce zarządzania obszarami funkcjonalnymi. Jedną z podstawowych przesłanek wyboru takiego tematu jest jego aktualność, wynikająca z obecnie realizowanej przez Unię Europejską polityki, gdzie szczególny nacisk jest położony na terytorialne podejście do rozwoju. Dyskusje odbyły się w czterech głównych obszarach:

  1. Rola obszarów funkcjonalnych w podnoszeniu konkurencyjności (regionów) kraju (jaka polityka i jakie narzędzia zarządzania dla wzmocnienia ich roli w rozwoju całego kraju).
  2. Problemy wewnętrznej integracji obszarów funkcjonalnych (jaka polityka, jakie narzędzia zarządzania dla lepszej spójności i konkurencyjności tych obszarów).
  3. Przejawy i przykłady realizacji polityki rozwoju w myśli w Europie i na świecie.


Osobnym tematem konferencji były problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia, w dyskusji udział wzięli praktycy – pracownicy i pracodawcy reprezentujący urzędy i instytucje zaangażowane w proces gospodarowania przestrzenią miast i regionów.

 

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Przewodniczący
Dr Patrycja Brańka – Sekretarz

Program konferencji

 

Galeria zdjęć konferencyjnych

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.