Nasz pracownik w zespole doradczym do spraw reformy systemu planowania przestrzennego

Miło nam poinformować, że dr inż. arch. kraj. Laura Kochel została powołana do zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

Zespół jest organem doradczym wspomagającym prace resortu nad opracowaniem projektu nowej ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu gruntownej reformy całego systemu planistycznego.

Do zadań Zespołu należy przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego oraz przedstawianie Ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do projektów regulacji przygotowanych z uwzględnieniem wyników prac Zespołu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.