Nowa publikacja o bazach danych obiektów przestrzennych dr. inż. Mateusza Ilby


Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa dr. inż. Mateusza Ilby w prestiżowym czasopiśmie Computers & Geosciences pod tytułem „Parallel algorithm for improving the performance of spatial queries in SQL: The use cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS databases” (100 pkt.). Z publikacją można zapoznać się pod https://doi.org/10.1016/j.cageo.2021.104840.

W publikacji autor zawarł ciekawe rozwiązanie multidyscyplinarne z pogranicza dziedzin informatyki, geografii oraz GIS. Głównym celem artykułu było zaprezentowanie szybkiej metody analiz dużych zbiorów danych zawartych w bazach danych obiektów przestrzennych, aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w firmach i instytucjach publicznych. Zaprezentowane rozwiązanie jest udostępnione na zasadach otwartej licencji MIT. Czasopismo Computers & Geosciences publikuje oryginalne wyniki badań mające duży wpływ na rozwój informatyki stosowanej w naukach o Ziemi, a także zaawansowanych procesów społecznych w ujęciu przestrzennym.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.