Ojcowski Park Narodowy a lokalna gospodarka – zajęcia terenowe

Studenci III roku Gospodarki przestrzennej wybrali się na zajęcia terenowe, w ramach przedmiotu Gospodarowanie na obszarach chronionych. Zajęcia oraz prowadzone tam prace były częścią projektu, którego główny cel brzmi: Ojcowski Park Narodowy a lokalna Gospodarka. Pod wodzą dr Bernadetty Zawilińskiej studenci przeprowadzili wywiady z przedstawicielami władz samorządowych, właścicielami obiektów agroturystyki oraz pracownikami Ojcowskiego Parku Narodowego. Studenci poznali opinie wybranych osób na temat funkcjonowania parku oraz jego wpływu na ich życie lub pracę. Dzięki tym rozmowom łatwiej spojrzeć na potrzeby lub trudności mieszkańców  związane z życiem w tak wyjątkowej okolicy, jaką jest Park Narodowy lub jego otulina. Badania były przeprowadzane na terenach gmin, które w całości lub części znajdują się w granicach parku i otulinie. Studenci odwiedzili gminy: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś oraz Sułoszowa. Przeprowadzenie wywiadów wśród mieszkańców i pracowników tych gmin pozwoli na dokładną analizę wpływu parku na gospodarkę lokalną oraz da szansę
zaproponować rozwiązania istniejących problemów.

Mateusz Nowak

Order by:
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.