Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na przyrodniczym i kulturowym bogactwie Magurskiego Parku Narodowego i jego otoczenia


Miło nam poinformować, że nasz koleżanka z Katedry Geografii społeczno-ekonomicznej – dr Bernadetta Zawilińska – bierze udział w niezwykle interesującym projekcie. W ramach projektu „Centralparks – Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego” realizowane są działania na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej i zrównoważonego rozwoju regionu opartego łączeniu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego gór z rozwojem społecznym i ekonomicznym. W Magurskim Parku Narodowym realizowana jest akcja pilotażowa polegająca na opracowaniu lokalnej strategii rozwoju turystyki. W ramach tego działania w czerwcu i październiku odbyły się dwa cykle spotkań warsztatowych, w których wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów (siedmiu gmin), dyrekcji parku narodowego, organizacji pozarządowych, miejscowych podmiotów turystycznych, lokalnych twórców oraz innych mieszkańców zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie. Relacje ze spotkań są dostępne na FB Stowarzyszenia Ekopsychologia, będącego polskim partnerem w projekcie, a materiał filmowy z warsztatów w dniu 7 października przygotowała TV Gorlice.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.