Seminarium naukowe „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030”

W dniu 19.01.2017 r. odbyło się seminarium „Projekcje finansowe wieloletnich planów rozwoju – perspektywa dla Miasta Krakowa do 2030”, organizowane przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Katedrę Finansów Samorządów UEK oraz Wydział Rozwoju UMK. Punktem wyjścia do dyskusji był dokument „Ramy finansowe dla projektu dokumentu … “Czytaj dalej”

Gospodarka przestrzenna – inżynieria przyszłości, interesujące zajęcia terenowe

    W ramach zajęć terenowych z przedmiotu Ekologistyka obszarów zurbanizowanych, studenci kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu inżynierskim mieli możliwość skonfrontowania wiedzy i umiejętności nabytych na wykładach z praktyką, uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

“Czytaj dalej”

Studia podyplomowe przygotowywane we współpracy z naszą Katedrą “Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”

    Nowe studia podyplomowe “Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” są przeznaczone m.in. dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej, architektów, urbanistów, inżynierów gospodarki przestrzennej. Ich celem jest wykształcenie specjalistów o wiedzy i praktycznych umiejętnościach zgodnych z … “Czytaj dalej”

Oficjalna współpraca Katedry Gospodarki Regionalnej z gminami: Biskupice, Bochnia (gm. wiejska), Dobra, Kłaj, Raciechowice i Zielonki

    W dniu 10.03.2016r. w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z inicjatywy prof. Tadeusza Kudłacza, Kierownika Katedry Gospodarki Regionalnej odbyło się uroczyste podpisanie umów współpracy naszej Uczelni z sześcioma gminami z województwa małopolskiego.

    Sygnatariuszami porozumień byli: JM Rektor … “Czytaj dalej”