Seminarium naukowe „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030”

W dniu 19.01.2017 r. odbyło się seminarium „Projekcje finansowe wieloletnich planów rozwoju – perspektywa dla Miasta Krakowa do 2030”, organizowane przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Katedrę Finansów Samorządów UEK oraz Wydział Rozwoju UMK. Punktem wyjścia do dyskusji był dokument „Ramy finansowe dla projektu dokumentu … “Czytaj dalej”

Gospodarka przestrzenna – inżynieria przyszłości, interesujące zajęcia terenowe

    W ramach zajęć terenowych z przedmiotu Ekologistyka obszarów zurbanizowanych, studenci kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu inżynierskim mieli możliwość skonfrontowania wiedzy i umiejętności nabytych na wykładach z praktyką, uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

“Czytaj dalej”