A. Harańczyk

Prof. dr hab. Anna Harańczyk


Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej. Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki miejskiej oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor ponad 130 opublikowanych prac naukowych. Jest członkiem krakowskiego Oddziału PTE, Komisji Nauk Ekonomicznych PAN oraz Zespołu Miast i Obszarów Metropolitalnych KPZK PAN. Ponadto pracuje w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS oraz jest pełnomocnikiem Rektora ds. Akredytacji.

Prowadzone zajęcia: Samorząd terytorialny, Ekonomika miast i regionów, Polityka regionalna, Seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Kontakt:

p.406 pawilon F, tel. 12-2935324

anna.haranczyk@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Anna Harańczyk

Wykaz publikacji 

Monografie, podręczniki, książki, skrypty

 1. Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK przy współpr.: Juliana REJDUCHA, Anny HARAŃCZYK, Tadeusza KUDŁACZA. – Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. – [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
 2. System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. – S. 25-46. – Bibliogr.
 3. System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. – S. 25-46. – Bibliogr.
 4. System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. – S. 38-78. – Bibliogr.
 5. Metody planowania i analizy regionalnej / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. – S. 112-186. – Bibliogr.
 6. Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Juliusz JASIEŃSKI ; red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. – 138 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – Bibliogr.
 7. System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. – S. 195-217
 8. Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – S. 152-166
 9. Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Małgorzata BIEDA // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – S. 79-99
 10. Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce = Socio-economic Development of Towns in Poland / Anna HARAŃCZYK ; [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. – Kraków : [s.n.], 1987. – 233 s., [11] k. tab. złoż. : tab., mapy ; 24 cm. – Rez., summ. – Bibliogr. – (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 76)
 11. Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. – 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz.
 12. Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. – S. 28-53
 13. Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki / Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – 130 s. : tab. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-01-12674-4
 14. Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. – Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. – S. 302-327. – ISBN 83-87239-89-5
 15. Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka / Anna HARAŃCZYK. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 245, [2] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-506-2

Redakcja monografii, podręcznika

 1. Samorząd terytorialny : zadania – gospodarka – rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. – Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. – 481 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. przy ref. – ISBN 83-87493-91-0
 2. Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. – Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16. – ISBN 978-83-7252-488-1
 3. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 1. Cz. 1 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. – 369 s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. w jęz. ang. przy ref. – Bibliogr. przy ref. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 1). – ISBN 978-83-89693-19-8
 4. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 2. Cz. 2 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. – 411, [5] s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. w jęz. ang. przy ref. – Bibliogr. przy ref. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 2). – ISBN 978-83-89693-19-1
 5. Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – 207 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7556-823-3

Rozdział

 1. Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej / Anna HARAŃCZYK // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. – Toruń : UMK, 1993. – S. 125-134. – ISBN 83-231-0472-7
 2. Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa = Local Property as a Basis for the Economic Activity of the Cracow Municipality Self-Gevernment / Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. – S. 67-78. – Summ. – ISBN 83-87239-20-8
 3. Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie / Anna HARAŃCZYK // W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1998. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 182). – S. 153-176. – ISBN 83-01-12745-7
 4. Gospodarka / Jerzy HAUSNER, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Andrzej Binda, Kazimierz GÓRKA, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Marcin KUDEŁKA, Łukasz MAMICA, Bogdan ROGODA, Wiesław Wańkowicz, Marcin ZAWICKI, Jan Zygadlewicz // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. – S. 50-64. – ISBN 83-903168-6-2
 5. Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski = Structural Transformations in the Cities of Małopolska (Little Poland) / Anna HARAŃCZYK // W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast / red. nauk. Janusz Słodczyk. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2000. – (Miasta w Okresie Przemian). – S. 43-57. – Summ. – ISBN 83-87635-83-9
 6. Miasta Małopolski w okresie przemian = The Towns of Małopolska During the Transformation Period / Anna HARAŃCZYK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. – S. 97-109. – Summ. – ISBN 83-7252-098-4
 7. Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment / Anna HARAŃCZYK // W: Samorząd terytorialny : zadania – gospodarka – rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. – Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. – S. 137-153. – Summ. – ISBN 83-87493-91-0
 8. Kraków – miastem europejskim / Anna HARAŃCZYK // W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek. – Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. – (Biblioteka Regionalistyki ; nr 1). – S. 119-131. – ISBN 83-916121-0-4
 9. Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market / Anna HARAŃCZYK, Halina GUZIK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. – S. 161-171. – ISBN 83-7252-135-2
 10. Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski / Anna HARAŃCZYK // W: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / pod red. Krzysztofa Szołka. – Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002. – (Biblioteka Regionalistyki ; nr 2). – S. 33-46. – ISBN 83-916121-1-2
 11. Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce = The Conditionings of Competitiveness of Cities in Poland / Anna HARAŃCZYK // W: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / red. nauk. Janusz Słodczyk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. – S. 113-126. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 83-88796-69-0. – Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/77268/Przemiany%20bazy%20ekonomicznej%20i%20struktury%20przestrzennej%20miast.pdf
 12. Współpraca miast partnerskich = The Cities’ Partnership Cooperation / Anna HARAŃCZYK // W: Gospodarka – przestrzeń – rozwój / red. nauk. Kazimiera Wilk, Marek Łyszczak. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. – (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1016). – S. 13-19. – Summ.
 13. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie = The Economy of Postindustrial Areas in Cracow / Anna HARAŃCZYK // W: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery / pod red. Stanisława Korenika i Krzysztofa Szołka. – Warszawa : PAN KPZK, 2004. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 214). – S. 79-95. – Summ. – ISBN 83-89693-10-0
 14. Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski / Anna HARAŃCZYK // W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / pod red. nauk. Krystiana Heffnera. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. – (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). – S. 183-192. – Bibliogr. – ISBN 83-7246-817-6
 15. Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny / Anna HARAŃCZYK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. – Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006. – S. 23-27. – Bibliogr.
 16. Regiony Polskie w Europie / Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 11-22. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 17. Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju = Polish Metropolises : Evaluation of Conditions and Level of Development / Anna HARAŃCZYK // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – S. 141-150. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7271-453-4
 18. Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego = Development Potential of Cracow’s Metropolitan Area {‘CMA’} / Anna HARAŃCZYK // W: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / pod red. Tadeusza GRABIŃSKIEGO, Leszka Woszczka. – Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. – S. 39-55. – Summ. – ISBN 978-83-915693-4-4
 19. Diagnoza – Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – S. 49-68. – [odczyt: 18.11.2010]. – Dostępny w World Wide Web. – ISBN 978-83-89410-56-6. – Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
 20. Scenariusz rozwoju – Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – S. 111-140. – [odczyt: 18.11.2010]. – Dostępny w World Wide Web. – ISBN 978-83-89410-56-6. – Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
 21. Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski = Potential for Development of Higher Schools in Małopolska Region / Anna HARAŃCZYK // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. – Warszawa; Kraków : Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. – (Przedsiębiorczość – Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). – S. 37-59. – Summ. – ISBN 978-83-7409-620-1. – Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/539/421
 22. Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego. / Anna HARAŃCZYK // W: Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / pod red. Andrzeja Klasika. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. – (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). – S. 85-101. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7246-506-1
 23. Kapitał ludzki w rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 127-150. – ISBN 978-83-7252-488-1
 24. Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 7-9. – ISBN 978-83-7252-488-1
 25. Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli / oprac. Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 11-16. – ISBN 978-83-7252-488-1
 26. Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 33-45. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 27. Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 13-39. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-823-3
 28. Przejawy i konsekwencje depopulacji miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 41-80. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-823-3

Publikacje w czasopismach naukowych

 1. Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim = Short-term Statistical Prediction of Some Chosen Economic Phenomena in the Cracow Region / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. – nr 62 (1975), s. 41-67. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 2. Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting / Anna HARAŃCZYK, Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI przy współpracy Jerzego KRUCZAŁY]. – nr 87 (1977), s. 83-93. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 3. Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. – nr 3/67 (R. 17) (1978), s. 113-120. – ISSN 0079-578X
 4. Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. – nr 4/68 (R. 17) (1978), s. 44-58. – ISSN 0079-578X
 5. Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa = A Valuation of the Degree of Industry Distribution in the City of Cracow / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 92 (1978), s. 75-121. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 6. Regionalna prognoza produkcji przemysłowej = Regional Forecasting of Industrial Production / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 92 (1978), s. 157-208. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 7. Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975 = Industry in the City of Kraków in the Period 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 116 (1979), s. 93-114. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 8. Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration / Anna HARAŃCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. – vol. 23 (1980), s. 71-92. – Summ., rez. – Bibliogr. – ISSN 0071-674X
 9. Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975 = Role of Construction in the Expansion of Cracow in the Period 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 142 (1981), s. 147-171. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 10. Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979 = Distribution and Branch Structure of Industry in Kraków City in 1970 and 1979 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 163 (1983), s. 67-90. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 11. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980 = Socio-economic Development of the City of Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 167 (1983), s. 173-198. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 12. Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980 = Changes in the Social and Economic Structure in the Kraków City 1950-1960 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. – nr 173 (1983), s. 45-74. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 13. Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980 = Urbanization Processes in Poland between 1930 and 1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. – nr 200 (1985), s. 129-151. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 14. Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980 = Analytical Study of Social Development of Kraków and Leipzig between 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 251 (1987), s. 193-211. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 15. Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980 = Comparative Analysis of Social and Economic Development of Cracow and Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 226 (1987), s. 89-121. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 16. Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987 = Demographic Changes in Cracow in the Years 1950-1987 / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. – R. 27, nr 4/88 (1988), s. 65-77. – Summ., rez. – ISSN 0079-578X
 17. Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980 = Spatial Differentation of Living Conditions for Inhabitants of Provincial Capitals between 1960-80 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 273 (1988), s. 181-198. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 18. Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980 = Comparative Analysis of Social Development of the Cities of Kraków, Leipzig and Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 296 (1989), s. 261-285. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 19. Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 326 (1990), s. 157-172. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 20. The Development of Towns in Poland / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. – nr 300 (1990), s. 57-74. – ISSN 0208-7944
 21. Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 377 (1992), s. 103-127. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 22. Analiza funkcjonalna miast Polski = Functional Analysis of Polish Towns / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. – nr 367 (1992), s. 155-165. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 23. Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 395 (1993), s. 21-35. – Summ. – ISSN 0208-7944
 24. Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 422 (1994), s. 99-115. – Summ. – ISSN 0208-7944
 25. Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego = Bases of Local Self-Government Activities in the Cracow District Towns / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 453 (1995), s. 19-29. – Summ. – ISSN 0208-7944
 26. Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 470 (1996), s. 5-23. – Summ. – ISSN 0208-7944
 27. Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 483 (1997), s. 45-60. – Summ. – ISSN 0208-7944
 28. Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim = Foreign Investments in Małopolska Voivodship / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 545 (2000), s. 31-45. – Summ. – ISSN 0208-7944
 29. Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 568 (2001), s. 27-50. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11553. – ISSN 0208-7944
 30. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Revenues of Local Government Institutions in Poland / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 617 (2003), s. 23-37. – Summ. – Dostępny również w wersji elektronicznej. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15686. – ISSN 0208-7944
 31. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Economy of the Local Government Units in Poland / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. – nr 7 (2003), s. 185-206. – Summ. – ISSN 1506-7351
 32. Gospodarka budżetowa miasta Krakowa = Krakow City Budget Management / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 645 (2004), s. 21-35. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50797389. – ISSN 0208-7944
 33. Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. – nr 8 (2004), s. 53-70. – Summ. – ISSN 1506-7351
 34. Szkolnictwo wyższe w Małopolsce = Higher Education System in Małopolska / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. – nr 9 (2006), s. 37-57. – Summ. – ISSN 1506-7351
 35. Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 5-19. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150130625. – ISSN 0208-7944
 36. Obszary metropolitalne w Polsce : (ocena warunków i poziomu rozwoju) = Metropolitan Areas in Poland / Anna HARAŃCZYK, Magdalena Dybek // W: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = Potential metropolises with a special respect to Eastern Poland / red. Zbigniew Makieła. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 125). – S. 194-224. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-09-9
 37. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego = The Diversity in the Development Level of Mining Communities in Silesia Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Ewelina Skowron // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 47-60. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647055. – ISSN 1898-6447
 38. Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City / Anna HARAŃCZYK // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 225-244. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-38-9
 39. Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings / Anna HARAŃCZYK // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 1 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 1). – S. 235-247. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-8
 40. Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = Partnership and Responsibility in the City Life / red. Tadeusz Markowski i Danuta Stawasz. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 157). – S. 105-122. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-39-4. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_157_2014/8%20ANNA%20HARACZYK%20MONIKA%20MUSIA%20-MALAGO.pdf
 41. Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Suburbanisation’s Processes in Cracow Functional Area / Anna HARAŃCZYK // Studia Miejskie. – t. 18 (2015), s. 85-102. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf. – ISSN 2082-4793
 42. Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014 = Transformation of Using Ground in Voivodship Cities in Years 2010 and 2014 / Anna HARAŃCZYK // Studia Miejskie. – t. 18 (2015), s. 131-146. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf. – ISSN 2082-4793
 43. Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski = Changes of Land Use Transformations in Big Cities / Anna HARAŃCZYK // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 303-312. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/29%20ANNA%20HARACZYK.pdf

Doktoraty

 1. Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. – Kraków, 1977. – 2 k., X k., 279 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. – Bibliogr.
 2. Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej / Krzysztof WĄSOWICZ ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. – Kraków, 1992. – 190, 77 k. : il., aneks ; 30 cm. – Bibliogr.
 3. Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce / Monika MUSIAŁ ; napisana pod kierunkiem Anny HARAŃCZYK ; . – Kraków, 2002. – 203 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 4. Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego / Ewelina Skowron ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. – Kraków, 2009. – 396 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001736a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001736b&col=doktoraty
 5. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego / Ewa Kubejko-Polańska ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. – Kraków, 2013. – 425 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200002727&col=doktoraty_full
 6. Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym / Małgorzata Niedźwiecka ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. – Kraków, 2014. – 140 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/doktoraty_full.php?nr=1200003026

Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze

 1. Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. – (1990), s. 240-290
 2. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Barbara OSTROWSKA, Krzysztof WĄSOWICZ. – (1991), s. 109-132
 3. Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1992), s. 73-96
 4. Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego / Anna HARAŃCZYK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Barbara OSTROWSKA, Krzysztof WĄSOWICZ. – (1993), s. 118-136
 5. Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW) / Anna HARAŃCZYK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1994), s. 81-101
 6. Zasoby siły roboczej / Anna HARAŃCZYK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / autorzy: Antoni FAJFEREK – kierownik zespołu, Anna HARAŃCZYK. – (1994), s. 1-36
 7. Przekształcenia własnościowe w gospodarce / Anna HARAŃCZYK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / autorzy: Antoni FAJFEREK – kierownik zespołu, Anna HARAŃCZYK. – (1994), s. 37-72
 8. Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1995), s. 78-97
 9. Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. – 44 k. : il. ; 30 cm
 10. Dynamika przekształceń strukturalnych / Anna HARAŃCZYK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / autorzy: Antoni FAJFEREK – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Zygmunt SZYMLA. – ([1997]), s. 42-65
 11. Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku / Anna HARAŃCZYK. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. – 77, [17] k. : il. ; 30 cm
 12. Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. – 79 k. : il. ; 30 cm
 13. Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (1999), s. 1[14]-50[64]
 14. Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. – 103 k. : il. ; 30 cm
 15. Miasto w okresie przemian : społeczeństwo – przestrzeń – gospodarka / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. – 96, [1] k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 16. Gospodarka samorządowa miasta Krakowa / Anna HARAŃCZYK. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. – 120 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 17. Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce / autorzy: A. HARAŃCZYK – kierownik zespołu, M. MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. – 80 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 18. Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu ; Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. – 54 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 19. Rola NUTS – II w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. – 103 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 20. NUTS – III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. – 66 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 21. Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA – kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. – 139 k. : il. ; 30 cm
 22. Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce / Anna HARAŃCZYK, Magdalena DYBEK // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu ; Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Magdalena Dybek, Artur HOŁUJ, Piotr Lityński. – (2008), s. 96-128
 23. Krakowski obszar Metropolitalny – kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / A. HARAŃCZYK, M. MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – (2009), s. 52-112
 24. Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. – 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. – Bibliogr.
 25. Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego / Anna HARAŃCZYK, Ewa Kubejko-Polańska // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Patrycja BRAŃKA, Ewa Kubejko-Polańska. – (2010), s. 72-154
 26. Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość / Anna HARAŃCZYK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 6-18
 27. Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 23-68
 28. Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 75-132. – Streszcz.
 29. Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 24-59
 30. Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015). – Bibliogr.
 31. Wprowadzenie / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015)
 32. Przejawy i konsekwencje depopulacji ludności miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015). – Bibliogr.
 33. Uwagi końcowe / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015)
 34. Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – Kraków, 2015. – : il. ; 30 cm
 35. Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [on-line] / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. – 202 s. : il. ; 29 cm. – Projekt – Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
 36. Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [on-line] / autorzy: Jarosław BOBER, Maciej FRĄCZEK, współudział: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. – 12 s. ; 29 cm. – Projekt – Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
 37. Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1 / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 108 s. : il. ; 29 cm. – Projekt – Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Pozostałe dokumenty

 1. Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecast for Selected Socio-Economic Phenomena in Cracow Agglomeration / Anna HARAŃCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 46-47. – ISSN 0079-354X
 2. Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka / zestawiła Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. – S. 11-23. – ISBN 83-87239-20-8
 3. Konferencja Naukowa nt. “Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku” (Kraków, 24-25 czerwca 2010) / Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. – nr 74 (2010), s. 65-67. – ISSN 1231-8841
 4. 70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. – nr 6 (38) (2010), s. 29. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit. – ISSN 1689-7757
 5. Wstęp = Introduction / Anna HARAŃCZYK // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 1 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 1). – S. 7-11. – ISBN 978-83-89693-19-8
 6. Wprowadzenie / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 7-12. – ISBN 978-83-7556-823-3
 7. Uwagi końcowe / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 197-202. – ISBN 978-83-7556-823-3

Komentarze są wyłączone.