A. Włoch

Dr inż. arch. Agnieszka Włoch Szymla


Asystentka w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury, kierunku Architektura i Urbanistyka. Stypendystka programu Erasmus w Bauhaus Universität Weimar oraz LLP-Erazmus w Technische Universität Wien i Magistrat der Stadt Wien. Zainteresowania badawcze: interdyscyplinarne badania nad złożonością życia w miastach, jakości w nich życia, strategii planowania oraz współczesnych tendencji rozwoju miast.

Prowadzone zajęcia: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarowanie przestrzenią publiczną, komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni.


Kontakt:

p.418 pawilon F, tel. 12-2935972

wlocha@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Agnieszka Włoch Szymla

Wykaz publikacji

Artykuły i rozdziały w monografiach naukowych

  1. A. Włoch-Szymla, Kształtowanie się przestrzeni publicznej w miejskim środowisku zamieszkania – Wiedeń, Czasopismo Techniczne – seria Architektura nr 3-A/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ss. 301 – 309
  2. A. Włoch-Szymla, Wiedeń – miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne – seria Architektura nr 6-A/2/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ss. 127 – 133
  3. A. Włoch-Szymla, Utopie, eksperymenty, manifesty jako początek wizjonerskiej architektury – Wiedeń, Czasopismo Techniczne – seria Architektura nr 1-A/2/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, ss. 355 – 363
  4. A.Włoch-Szymla, Smart City – Wiedeń, Monografia 460 – seria Architektura Tom 10, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, ss. 219 – 235

Komentarze są wyłączone.