B. Zawilińska

Dr Bernadetta Zawilińska


Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Główne zainteresowania badawcze: turystyka i rozwój lokalny,  a zwłaszcza turystyka na terenach górskich, turystyka zrównoważona, przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rola lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki, społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych oraz zagadnienia dotyczące przewodnictwa górskiego.

Prowadzone zajęcia: geografia turystyczna, turystyka międzynarodowa, krajoznawstwo, turystyka na obszarach chronionych, gospodarowanie na obszarach chronionych, zagospodarowanie turystyczne regionu, pilotaż i przewodnictwo w turystyce międzynarodowej, seminaria dyplomowe (ukierunkowane głównie na problemy turystyki, rozwoju regionalnego i lokalnego), warsztaty terenowe.


Kontakt:

p.401 pawilon F, tel. 12-2935390

zawilinb@uek.krakow.pl 

e-Wizytówka: Bernadetta Zawilińska

Wykaz publikacji

 

Monografie, podręczniki, książki, skrypty
 1. Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach / Piotr Mikołajczyk, Elżbieta Wołoszyńska, Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Małgorzata Fedas, Pamela McCarthy, Katarzyna Śliwa, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dawid Jan Maciuszek. – Warszawa; Kraków : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009. – 171 s. : il. ; 21 cm
 2. Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 210 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. – (Monografie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 8). – ISBN 978-83-7252-490-4
 3. Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: The Carpathians : Integrating Nature and Society Towards Sustainability / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga. – New York : Springer, 2013. – (Environmental Science, ISSN 1431-6250). – S. 461-476. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-3-642-12724-3
 4. Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. – 106 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7252-679-3
 5. Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park / Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – 262 s. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-64089-20-6
 6. Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020 / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara ; red. prowadzący Piotr Mikołajczyk. – Warszawa : Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016. – 127 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-932916-3-2
Redakcja monografii, podręcznika
 1. Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy” Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. – 343, [1] s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – (Pro Memoria). – ISBN 978-83-62473-48-9
 2. Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. – Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. – 237 s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. w jęz. ang przy tekstach. – Bibliogr. przy tekstach. – ISBN 978-83-932916-2-5
 3. Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – 159 s. : il. ; 21 cm. – Streszcz. ang. przy ref. – Bibliogr. przy niektórych pracach. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 260). – ISBN 978-83-63563-20-2. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1485:no-260-2016&catid=89&Itemid=71
Rozdział
 1. Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej / ed. by Włodzimierz Kurek. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2003. – (Prace Geograficzne, ISSN 1644-3586 ; z. 111). – S. 157-168. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676042/2003_111_157-168.pdf
 2. Karpaty jako region turystyczny / Bernadetta Zawilińska // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. T. 2 : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004 / pod red. Zygmunta Górki i Joanny Więcław-Michniewskiej. – Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005. – S. 144-152. – Bibliogr. – ISBN 83-919079-5-3. – Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_2/karpaty_region_turystyczny_2005.pdf
 3. Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r. / [red. Stanislav Štofko]. – Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. – S. 311-319. – Summ. – ISBN 83-922148-6-2
 4. Podróż do środka Azji – Kirgistan i Uzbekistan / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Jacek Jasiński // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. – Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007. – S. 41-49. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – ISBN 83-919079-1-0. – Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_2.pdf
 5. Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 225-242. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 6. Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. – S. 121-135. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7338-342-5
 7. Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / pod red. Włodzimierza Kurka i Roberta Faracika. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – S. 303-311. – Bibliogr. – ISBN 978-83-88424-35-9
 8. Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains) / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2008. – S. 337-350. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7378-410-9
 9. Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas : Building Partnership between NGOs’ and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz]. – Kraków : Eko-Tourist sp. z o.o., 2008. – S. 24-28. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v9zE5yu7-30J:www.nfi.at/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D83+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
 10. Tybet – pociągiem na “dach świata” / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. – Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009. – S. 139-147. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – ISBN 83-919079-6-1. – Pełny tekst: http://www.wsp.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_4/artykuly_4/zawiliniska_tybet.pdf
 11. Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery “Karpaty Wschodnie” / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 223-244. – ISBN 978-83-7252-488-1
 12. Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej / Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / pod red. Tadeusza KUDŁACZA i Jerzego WRONY. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). – S. 235-247. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-476-8
 13. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / pod red. Marka Reichela. – Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010. – (Sądeckie Zeszyty Naukowe, ISSN 2082-6362 ; t.1). – S. 115-124. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Dostępny także w wersji on-line. – ISBN 978-83-62735-00-6. – Pełny tekst: http://www.ekosadeckie.pl/publikacje/zeszyty/pdf/SADECKI_ZESZYT_NAUKOWY_1.pdf
 14. Baza i dostępność komunikacyjna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / pod red. Mirosława Miki. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S. 127-145. – ISBN 978-83-88424-60-1
 15. Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line] / pod red. Marka Reichela. – Dane tekstowe (plik pdf). – Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe, 2012. – (Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2). – S. 23-36. – Streszcz., summ.. – [odczyt: 11.10.2013]. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62735-01-3. – Pełny tekst: http://ekosadeckie.pl/publikacje/zeszyty/pdf/SADECKI_ZESZYT_NAUKOWY_2.pdf
 16. Europa Północna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Turystyka). – S. 169-199. – ISBN 978-83-01-17227-5
 17. Europa Wschodnia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Turystyka). – S. 259-291. – ISBN 978-83-01-17227-5
 18. Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy” Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. – (Pro Memoria). – S. 181-198. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62473-48-9
 19. Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Wojciech Strzelczyk // W: Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. – Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, cop. 2014. – S. 211-226. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62550-98-2. – Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
 20. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 201-224. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 21. Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. – Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. – S. 122-136. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-932916-2-5
 22. Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants / Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. – Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. – S. 168-181. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-932916-2-5
 23. Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research / Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. – Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. – S. 182-194. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-932916-2-5
 24. National Park’s Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas’ Operation : Experience from Polish Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line] / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi. – Dubai : Middlesex University, 2015. – S. 418-434. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-9948-18-984-8. – Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/0B5FUhfGcWwxBbjQwUmEtX3BZVzg/view?usp=sharing
 25. Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 29-53. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Turistica. – nr 13 (2002), s. 101-120. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0867-3888
 2. Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) / Bernadetta Zawilińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. – nr 1 (2004), s. 85-93. – Streszcz. – Bibliogr. – ISSN 1429-673X
 3. Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003 / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 105-124. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150527993. – ISSN 0208-7944
 4. Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Polska przestrzeń turystyczna = The Polish Tourist Space / red. Danuta Ptaszycka-Jackowska. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2007. – (Prace Geograficzne, ISSN 1644-3586 ; z. 117). – S. 181-193. – Summ. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676033/2007_117_189-194.pdf
 5. “Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych” Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008 / Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. – T. 79, z. 3 (2008), s. 320-322. – ISSN 0045-9453
 6. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 129-144. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647202. – ISSN 1898-6447
 7. Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 842 (2010), s. 103-119. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170656130. – ISSN 1898-6447
 8. Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 123-135. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-38-9
 9. Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. – 1 (2012), s. 59-73. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf. – ISSN 2084-8722
 10. Obszary chronione – bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas – Barriers or Stimulants for Local Development? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 2 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 2). – S. 259-269. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-1. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/18_Obszary_Chronione_-_Bariery_Czy_Stymulanty_Rozw.pdf
 11. National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Mirosław Mika // Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. – Dane tekstowe (plik pdf). – 7.1 (2013), s. 43-52. – Summ.. – [odczyt: 11.10.2013]. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf. – ISSN 1843-6587
 12. Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area / Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Journal of Settlements and Spatial Planning. – Dane tekstowe (plik pdf). – vol. 4, no. 1 (2013), s. 119-127. – Summ.. – [odczyt: 11.10.2013]. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf. – ISSN 2069-3419
 13. Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial Economy – Experience and Challenges of Teaching Process / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 251). – S. 53-64. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-21-9. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_251_2013/00%20Biuletyn%20251%20-%20Kudacz%20Zawiliska.pdf
 14. Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks / Beata Pater, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists – Polish Division. – nr 1(48) (2014), s. 164-177. – Summ. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/!%20eis48.pdf#page=164&view=Fit. – ISSN 0867-8898
 15. Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Artur HOŁUJ // European Spatial Research and Policy. – vol. 21, no. 1 (2014), s. 137-155. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf. – ISSN 1231-1952
 16. Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas – an Outline of the Issues and Research Methodology / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 113-129. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677. – ISSN 1898-6447
 17. National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biblioteka Regionalisty. – nr 15 (2015), s. 113-122. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf. – ISSN 2081-4461
 18. Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 385-392. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/37%20MIROSAW%20MIKA%20BERNADETTA%20ZAWILISKA.pdf
 19. Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland’s Transition Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Robert Pawlusinski // Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. – Dane tekstowe (plik pdf). – vol. 10, no 1 (2016), s. 5-21. – Summ.. – [odczyt: 05.08.2016]. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf. – ISSN 1843-6587
 20. Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. – z. 145 (2016), s. 7-30. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/. – ISSN 1644-3586
 21. Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace i Studia Geograficzne. – t. 61, z. 3 (2016), s. 85-94. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf. – ISSN 0208-4589
 22. Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Krzysztof Szpara // Scientific Review of Physical Culture. – Vol. 6, iss. 4 (2016), s. 242-253. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx. – ISSN 2083-859X
 23. Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. – vol. 58, no. 2 (2016), s. 22-34. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf. – ISSN 1336-6157
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Obszary chronione – bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 102-112
 2. Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 89-158
 3. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 54-63. – Streszcz.
 4. Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 64-74. – Streszcz.
 5. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 300-323
 6. Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy / studium wykonane pod kierunkiem Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki ; zespół aut.: Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Bartosz Piziak, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Anna Wilkońska, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Kraków : [s.n.], 2008. – 160 s., [16] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. – Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. – Bibliogr.
 7. Raport regionalny województwo lubuskie [on-line] : (wersja robocza) / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Dane tekstowe (plik pdf). – Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. – 167 s. – [odczyt: 03.07.2014]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
 8. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kielce : [b.w.], 2011. – 180 s. : il. ; 30 cm
 9. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego – opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : [b.w.], 2011. – 408 s. : il. ; 30 cm
 10. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : [b.w.], 2012. – 68 s. : il. ; 30 cm
 11. Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu “Porozumienie Karpackie “Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [on-line] / zespół autorski: Małgorzata Fedas, Karolina Fidyk, Katarzyna Śliwa-Martinez, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Bernadetta ZAWILIŃSKA ; redakcja: Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : [b.w.], 2013. – 38 s. – [odczyt: 02.07.2014]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://www.porozumieniekarpackie.pl/246,pobierz,ekspertyza-koncepcja-rozwoju-szlaku-kultury-woloskiej.htm

Komentarze są wyłączone.