M. Ilba

Mgr inż. Mateusz Ilba


Asystent w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce nasłonecznienia na terenach miejskich. W swoich badaniach wykorzystuje nowatorskie techniki z dziedziny GIS oraz grafiki komputerowej. Interesuje się również zagadnieniem obliczeń równoległych (GPGPU), programowaniem oraz bazami danych obiektów przestrzennych.

Prowadzone zajęcia: Podstawy geodezji, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym, Systemy Informacji o terenie – LIS oraz podstawy geodezji inżynieryjnej.


Kontakt:

p.418 pawilon F, tel. 12-2935972

ilbam@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Mateusz Ilba

strona internetowa: ilbam.uek.krakow.pl

Wykaz publikacji

Publikacje w czasopismach naukowych
  1. Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. – vol. 8, nr 2 (2014), s. 37-46. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf. – ISSN 1898-1135
  2. An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. – vol. 9, nr 3 (2015), s. 35-44. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf. – ISSN 1898-1135
  3. Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm / Mateusz Ilba // E3S Web of Conferences [on-line]. – 10 (2016), s. 1-8. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf

Komentarze są wyłączone.