M. Semczuk

Dr Marcin Semczuk


Marcin Semczuk, dr, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół problematyki rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza tych mających charakter peryferyjny, polityki regionalnej i lokalnej oraz zróżnicowania dostępu do szkolnictwa podstawowego na obszarach wiejskich. Jest autorem (lub współautorem) ponad dwudziestu artykułów naukowych publikowanych w Polsce oraz w czasopismach zagranicznych. Od 2017 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, jako członek zarządu, a od 2018 roku jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Prowadzone zajęcia: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Podstawy gospodarki gruntami, Monitoring środowiska.

Marcin Semczuk, Doctor of Earth Sciences, Assistant Professor of Department of Regional Economy at the Cracow University of Economics. His research focuses on rural development issues, especially issues concerning peripheral rural areas, regional and local politics and diversification of access to primary education in rural areas. Recent work explores to what extent the peripherality of the location determines the opportunities for economic development. Marcin Semczuk did his graduate work in geographical sciences at the Pedagogical University of Cracow, with the specialization in economic geography. His doctoral thesis is entitled The Influence of Peripherality on the Socio-economic Development of Rural Areas in the Małopolska Province.

The author (or co-author) of more than twenty reviewed research papers published in Poland and abroad. Since 2017 he has been a member of the Polish Geopolitical Society where he is a member of the board, and since 2018 he has been a member of Polish Geographical Society.


Kontakt:

p. 403 pawilon F, tel. 12-2935314

semczukm@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Marcin Semczuk

PUBLIKACJE 

Wykaz ostatnich publikacji w bazie Dorobek UEK  

Pełny wykaz publikacji w bazie ORCID ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-2327-148X

Pełny wykaz publikacji w bazie Google Scholar

Komentarze są wyłączone.