P Sliz

Dr inż. Paulina Śliz


Asystent w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa. Ukończyła również Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Stypendystka Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Posiada kilkuletnie doświadczenie w praktyce zawodowej na stanowisku asystenta projektanta sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Zainteresowania dotyczą zagadnień oczyszczania ścieków, technologii złóż ruchomych (MBBR), systemów wodociągowo – kanalizacyjnych.

Prowadzone zajęcia: Zasady projektowania inżynieryjnego, Ekologistyka sieci osadniczych, Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych.

Kontakt:

p.403 pawilon F, tel. 12-2935314

paulina.sliz@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Paulina Śliz

Wykaz publikacji

Sprawność oczyszczalni ścieków w Dobczycach = Efficiency of sewage treatment plant in Dobczyce / Krzysztof Chmielowski, Paulina Bąk, Karolina Kurek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich – nr 3 (2012), s.191-200.

Efektywność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej = Efficiency of waste water treatment on the example of a plant in Lipnica Wielka. Krzysztof Chmielowski, Karolina Kurek, Paulina Bąk // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich – nr 3 (2012), s.213-224.

Komentarze są wyłączone.