P. Węgrzynowicz

Mgr inż. Piotr Węgrzynowicz


Asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik programu Erasmus+ w Institut d’Urbanisme de Grenoble (2014-2015). Praca magisterska nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w Zakładzie Kształtowania Środowiska. Praca doktorska o tytule: Kontekst krajobrazowy węzła kolejowego w kształtowaniu wizerunku Wrocławia. Zainteresowania naukowe związane z organizacją transportu w mieście, zrównoważonym rozwojem transportu, gospodarowaniem przestrzenią wzdłuż ciągów transportowych.

Prowadzone zajęcia: Inżynieria transportu, Planowanie przestrzenne, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.

Kontakt:

p. 401 pawilon F, tel. 12-2935390

piotr.wegrzynowicz@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Piotr Węgrzynowicz

 

Wykaz publikacji

Autor monografii: Przeobrażenia przestrzenne i społeczno-gospodarcze wzdłuż linii tramwajowej na przykładzie Grenoble, Piotr WĘGRZYNOWICZ / Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych, Warszawa 2017.

Rozdział w monografii: Ocena rozwoju zrównoważonego transportu w Krakowie, Kinga SKÓRA, Piotr WĘGRZYNOWICZ / w: 3Z miasta : zauważ – zrównoważ – zagospodaruj / pod red. nauk. Magdaleny Śliwy. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 95-104.

  1. Wyścig desperatów. Optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie = Race of desperadoes: optimization of the path to the bus stop
    in the case of a chosen suburban area in Kraków
    / Piotr WĘGRZYNOWICZ // Architectus, nr 4(52) 2017, s. 79 – 88.
  2. Analiza ekspozycji krajobrazowych dróg wjazdowych do miasta na przykładzie południowego Wrocławia = The Analysis of Landscape Exposures of Entry Roads to the City on the Example
    of Southern Wrocław
    / Piotr WĘGRZYNOWICZ // Architektura Krajobrazu, nr 1(54) 2017, s. 40 – 47.

Komentarze są wyłączone.