T. Kudłacz

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz


Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej UEK. Główne zainteresowania naukowe to: rozwój i polityka regionalna i lokalna, ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, programowanie rozwoju jednostek terytorialnych poziomu regionalnego i lokalnego, zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych. Autor (lub współautor) ponad stu dwudziestu opublikowanych prac naukowych, w tym kilkunastu książkowych. Autor wielu ekspertyz wykonywanych dla władz publicznych (rządowych i samorządowych) w zakresie polityki regionalnej i lokalnej oraz strategii rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast. Członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; w ramach Komitetu, przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej.

Prowadzi wykłady, w tym również na studiach doktoranckich i podyplomowych, m.in. z przedmiotów: planowanie przestrzenne, strategie rozwoju regionalnego, gospodarka regionalna i lokalna, metody i techniki analizy regionalnej. Seminaria dyplomowe (magisterskie i licencjackie) ukierunkowane są głównie na problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miast i gmin, powiatów, województw; także w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Kontakt:

p.407 pawilon F,      tel. 12-2937417  

kudlaczt@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Tadeusz Kudłacz

 

Wykaz publikacji 

Monografie, podręczniki, książki, skrypty

 

 1. Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK przy współpr.: Juliana REJDUCHA, Anny HARAŃCZYK, Tadeusza KUDŁACZA. – Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. – [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
 2. Inwestycje jako instrument sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym kraju / Tadeusz KUDŁACZ, Irena PIETRZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. – S. 173-194
 3. Metody analizy strukturalnej w planowaniu / Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – S. 120-151
 4. Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne = Functional and Spatial Microregional Structures / Tadeusz KUDŁACZ ; [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1991. – 217 s. : il. ; 25 cm. – Summ., rez. – Bibliogr. – (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 97)
 5. Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. – Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1992. – 40 s. ; 24 cm
 6. Report on Economic and Environmental Characteristcs of the Cracow Region / Kazimierz GÓRKA, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ. Warszawa: Fund.im.Fr.Eberta 1993 25 s.
 7. Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. – 46 s. ; 24 cm
 8. Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 117 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 103). – ISBN 83-01-11987-X
 9. Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland\’s Economy. The Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, (i in.). Kraków: AE 1995 48 s. (Ser.:) UCEMET Working Papers nr 13.
 10. Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski / [aut. Ryszard Broszkiewicz, Bohdan Gruchman, Jerzy HAUSNER, Andrzej Kidyba, Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Zbigniew Mikołajewicz, Irena PIETRZYK, Witold Sartorius, Jacek Szlachta, Janusz Szlanta, Bolesław Winiarski, Jacek Zaucha. – Warszawa : Friedrich Ebert-Stiftung, 1996. – 206 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy niektórych rozdz. – ISBN 83-903900-5-1
 11. Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski : synteza wyników badań terenowych / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 106 s. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 106). – ISBN 83-01-12496-2
 12. Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. – 82 s. ; 21 cm. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 185). – ISBN 83-01-12793-7
 13. Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego / [kier. tematu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół aut.: Maria Baranowska-Janota, Jacek Bobiński, Ewa Goras, Bronisław Górz, Marek Halagarda, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ, Krzysztof Słysz, Krzysztof Zgud ; wypowiedzi aut.: Bolesław Winiarski, Andrzej Pyszkowski, Kazimierz Bald, Bartłomiej Kolipiński]. – Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998. – 158 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-86847-75-1
 14. Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa / Marek BENIO, Jarosław BOBER, Sylwia KOŁDRAS, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA ; red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Wydawnictwo Masy, 1999. – 151 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-910945-1-0
 15. Programowanie rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 179, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-01-12800-3
 16. Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni / Kazimierz Kuciński, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Zygmunt Ziobrowski ; współpr. Maciej Bors, Danuta Stawasz. – Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. – 213 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 111). – ISBN 83-915720-6-4
 17. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / pod red. Ryszarda BOROWIECKIEGO ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Dorota Ilczuk, Jarosław KACZMAREK, Przemysław KISIEL, Tadeusz KUDŁACZ, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Tomasz ROJEK, Wiesław Wańkowicz, Jacek WILCZYŃSKI]. – Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. – 118 s. ; 24 cm. – ISBN 83-89355-47-7
 18. System regulacji w kulturze – finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / pod red. Ryszarda BOROWIECKIEGO ; [aut. Ryszard BOROWIECKI,Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. – 333 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-85827-98-6
 19. Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. – Nowy Sącz : Nova Sandec, 2006. – 61 s. : il. ; 24 cm
 20. Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego? / Agata Dąmbska, Maciej FRĄCZEK (red.), Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław Mazur, Magdalena Młochowska, Piotr KOPYCIŃSKI, Jerzy Stępień, Jacek Szlachta, Igor Zachariasz, Marcin ZAWICKI. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. – 115 s. : il. ; 28 cm. – Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu “Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. – Bibliogr. przy niektórych rozdz. – ISBN 978-83-89410-52-8. – Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19638/CzykoniecznesasystemowezmianywfunkcjonowaniuJST.pdf

Redakcja monografii, podręcznika

 1. Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / pod red. Tadeusza KUDŁACZA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2006. – 141, [1] s. : il. ; 21 cm. – Streszcz. w jęz. ang. – Bibliogr. przy niektórych pracach. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224). – ISBN 83-89693-06-2
 2. Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / pod red. Tadeusza KUDŁACZA i Jerzego WRONY. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 247 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. przy art. – (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). – ISBN 978-83-7252-476-8
 3. Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – 332, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – ISBN 978-83-89693-38-9
 4. Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. – Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16. – ISBN 978-83-7252-488-1
 5. Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza KUDŁACZA i Tadeusza Markowskiego. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – 184, [4] s. : il. kolor. ; 21 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr. przy niektórych pracach. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 244). – ISBN 978-83-89693-52-5
 6. Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej : doświadczenia Polski = Subsidising Environmental Protection in a Market Economy : Poland’s Experience / Małgorzata KOŻUCH ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – 211 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 229). – ISBN 978-83-7252-629-8
 7. Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial Economy – Experience and Challenges of Teaching Process / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – 265, [8] s. : il. ; 21 cm. – Streszcz. ang. przy ref. – Bibliogr. przy niektórych pracach. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 251). – ISBN 978-83-63563-21-9. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=729:no-251-2013&catid=89:wydania&Itemid=214
 8. Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013. – 245 s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. ang. przy pracach. – Bibliogr. przy pracach. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 35). – ISBN 978-83-89693-74-7
 9. Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju / Anna KARWIŃSKA, Agnieszka Brzosko-Sermak ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. – 149 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-646-5
 10. Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – 244 s. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdziałach. – ISBN 978-83-7556-763-2
 11. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – 528 s. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:no-161-2014&catid=84:wydania&Itemid=210
 12. Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności / Dominika HOŁUJ ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. – 153 s. : il. ; 24 cm. – Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-711-1. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1000317030
 13. Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II / Jerzy WRONA ; red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. – 98 s. : il. (w tym kolor.) ; 22×22 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-695-3
 14. Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej / Piotr PODSIADŁO ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – 169 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Monografie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 26). – ISBN 978-83-7252-713-5
 15. Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. – 192 s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. ang. przy pracach. – Bibliogr. przy pracach. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 43/44). – ISBN 978-83-63563-90-5
 16. Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej = Theoretical Concepts of Public Policy Implementation / Marcin ZAWICKI ; red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – 235 s. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 246). – ISBN 978-83-7252-728-8
 17. Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku = The Importance of Investing in Human Capital for Changing Income Inequality within the Countries of Europe at the Beginning of the 21st Century / Łukasz JABŁOŃSKI ; [red. Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – 299 s. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 248). – ISBN 978-83-7252-734-9
 18. Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – 159 s. : il. ; 21 cm. – Streszcz. ang. przy ref. – Bibliogr. przy niektórych pracach. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 260). – ISBN 978-83-63563-20-2. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1485:no-260-2016&catid=89&Itemid=71

Rozdział

 1. Miejsce organów regionalnych w strukturze kierowania gospodarką narodową / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. – S. 66-86
 2. Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. – S. 136-197
 3. Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. – S. 83-110
 4. Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. – S. 65-84
 5. Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów / Tadeusz KUDŁACZ // W: System reprezentacji interesów w Polsce 1991 / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. – S. 29-49. – Dostępny również w angielskiej wersji: “Local Governments in the System of Interest Representation”
 6. Local Governments in the System of Interest Representation / Tadeusz KUDŁACZ // W: System of Interest Representation in Poland 1991 / ed. Jerzy HAUSNER. – Cracow : Academy of Economics, 1991. – S. 27-45. – Dostępny również w polskiej wersji: “Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów”
 7. System Transformations as a Determinator of the New Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe – Challenges for Socio-economic Theory. – Kraków : Cracow Academy of Economics, 1991. – (Seminar Papers ; no. 3). – S. 1[43]-3[45]
 8. Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. – S. 115-134
 9. Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna; “Fogra”, 1992. – S. 231-249
 10. Transformacja systemowa jako wyznacznik nowej polityki regionalnej w Polsce / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. – S. 120-125. – ISBN 83-01-11113-5
 11. Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. – Toruń : UMK, 1993. – S. 107-115. – ISBN 83-231-0472-7
 12. Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków; Warszawa : Akademia Ekonomiczna; Fund. “Polska Praca”, 1995. – S. 301-314. – Bibliogr. – ISBN 83-903900-1-9
 13. Conflicts of Interests Arising in Connection with Regional-Scale Structural Transformations / Tadeusz KUDŁACZ // W: Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / eds. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit. – Cracow; Warsaw : Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995. – S. 159-176. – Bibliogr. – ISBN 83-903900-2-7
 14. Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland’s Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Transforming Economies and Societies : Towards an Institutional Theory of Economic Change : 1995 Conference Papers A-L : Cracow, Poland, 19-21 October 1995. – Cracow : [s.n.], 1995. – S. 1[355]-28[382]
 15. Institutional Conditions of Regional Development in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, [i in.] // W: Towards the Explanation and Modelling of the Spatial and Regional Dimensions of the Transformation Process. Warszawa: PWN,1996, s. 133-164 Studia Regionalia vol.6.
 16. Les facteurs locaux et régionaux de la restructuration de l\’économie polonaise / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, (i in.) // W: A l\’est, du nouveau. Changement institutionnel et transformations èconomigues. Paris: L\’Harmattan,1996, s. 271-302
 17. Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej) / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Polityka regionalna : doświadczenia i stan badań / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Tadeusz Markowski, Elżbieta Mączyńska]. – Warszawa : Urząd Rady Ministrów, 1996. – (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 20). – S. 318-329
 18. Uwarunkowania i założenia polityki regionalnej państwa : (z uwzględnieniem skutków dla szczebla gminnego) / Tadeusz KUDŁACZ // W: Turystyka w rozwoju regionalnym = Tourism in Regional Development / [zespół red.: Tadeusz Burzyński, Urszula Haładus, Anna Król-Jeżabek, Jerzy Pytlik]. – Kraków : Instytut Turystyki – Oddział, 1996. – S. 79-91. – ISBN 83-906902-2-5
 19. Pięć lat samorządu terytorialnego w Polsce / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. – S. 65-75
 20. Majątek publiczny jako źródło dochodów budżetowych samorządu w nowym systemie organizacji terytorialnej kraju = Public Property as a Source of Budgetary Revenues of Self-Government in the New System of Territorial Organization of the Country / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. – S. 47-57. – Summ. – ISBN 83-87239-20-8
 21. Regional and Local Factors in the Restructuring of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Restructuring Networks in Post-Socialism : Legacies, Linkages, and Localities / ed. by Gernot Grabher and David Stark. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997. – S. 190-208. – Bibliogr. – ISBN 0-19-829020-9
 22. Strategiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy i ich wpływ na procesy rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / Tadeusz KUDŁACZ, Anna FRANCIK, Andrzej Brzozowski // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. – S. 56-124. – ISBN 83-87239-65-8
 23. Regionalna polityka gospodarcza / Tadeusz KUDŁACZ // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. – S. 311-344. – ISBN 83-87239-65-8
 24. Regional Differentiation of Factors Conditioning the Growth of Innovativeness in Poland\’s Economy / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, (i in.) // W: Emerging Spatial and Regional Structures of an Economy in Transition. Warszawa: PWN,1998, s.75-106
 25. Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomika – polityka – świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków – 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. – Kraków : [s. n.], 1998. – S. 142-155. – ISBN 83-903900-8-6
 26. Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. – Kraków : Wydaw. “Meritum”, 1999. – (Zeszyty Fundacji MCRD ; 39). – S. 107-120. – ISBN 83-87832-14-6
 27. Polityka regionalna a rozwój gospodarczy : propozycje wdrożeniowe dla województwa krakowskiego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. – S. 105-120. – ISBN 83-87239-92-5
 28. Gospodarka / Jerzy HAUSNER, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Andrzej Binda, Kazimierz GÓRKA, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Marcin KUDEŁKA, Łukasz MAMICA, Bogdan ROGODA, Wiesław Wańkowicz, Marcin ZAWICKI, Jan Zygadlewicz // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. – S. 50-64. – ISBN 83-903168-6-2
 29. Analiza koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz założeń strategii rozwoju regionalnego kraju przygotowanych w RCSS oraz wnioski do projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2006 r. / Tadeusz KUDŁACZ // W: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego / pod red. Jacka Szlachty. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2000. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 191). – S. 273-297. – ISBN 83-01-13286-8
 30. Rozwój regionalny Polski lat 90. – ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polityka regionalna państwa : pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / pod red. Jana Szomburga. – Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001. – S. 16-51. – ISBN 83-907-169-5-X
 31. Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej = Differences in Regional Development Seen in the Light of the Situation in the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. – S. 9-19. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 83-7252-098-4
 32. Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // W: Samorząd terytorialny : zadania – gospodarka – rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. – Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. – S. 413-429. – Summ. – ISBN 83-87493-91-0
 33. Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce : szanse i zagrożenia rysującego się modelu polityki regionalnej = Support for Regional Development in Poland : Opportunities and Threats in the Emerging Model of Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. – S. 225-235. – ISBN 83-7252-135-2
 34. Bipolarność w systemie osadniczym kraju – kontekst teoretyczny i praktyczny / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz // W: Bipolarny rozwój aglomeracji : kierunki rozwoju układów bipolarnych / pod red. Zbigniewa Zioło. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2003. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 209). – S. 9-28. – Summ. – ISBN 83-917377-7-2
 35. Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. – S. 19-32. – ISBN 83-88887-30-0
 36. Współzależność między rozwojem regionalnym a rozwojem usług kultury = A Correlation between Regional Development and Development of Cultural Services / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka – przestrzeń – rozwój / red. nauk. Kazimiera Wilk, Marek Łyszczak. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. – (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1016). – S. 32-38. – Summ.
 37. Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne / Stowarzyszenie “Klub Gorliczan”. – Gorlice : Stowarzyszenie “Klub Gorliczan”, 2006. – 56 s. : il. ; 21 cm. – S. 41-47
 38. Przestrzenny rozkład kondycji finansowej polskich regionów w świetle zmian w finansowaniu samorządów terytorialnych = The Spatial Distribution of the Financial Condition of the Polish Regions in the Light of the Changes in Financing Local Governments / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – S. 382-406. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7271-453-4
 39. Wybrane problemy programowania rozwoju jednostek terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 97-113. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 40. Rozwój lokalny / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomia społeczna a rozwój / aut. Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Tadeusz KUDŁACZ, Dorota KWIECIŃSKA, Agnieszka PACUT, Bolesław Rok, Grażyna Skąpska, Bogumił SZOPA, Jan Jakub Wygnański ; pod red. Jerzego HAUSNERA. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. – (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1). – S. 103-123. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89410-31-3. – Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf
 41. Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 123-151. – Bibliogr. – ISBN 978-83-01-15451-6
 42. Diagnoza – Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – S. 49-68. – [odczyt: 18.11.2010]. – Dostępny w World Wide Web. – ISBN 978-83-89410-56-6. – Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
 43. Scenariusz rozwoju – Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – S. 111-140. – [odczyt: 18.11.2010]. – Dostępny w World Wide Web. – ISBN 978-83-89410-56-6. – Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
 44. Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ, Marcin Kopeć // W: Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją / pod red. Władysława Rydzika. – Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. – (Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 6). – S. 91-104. – Summ. – ISBN 978-83-89440-26-6
 45. Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań foresight’ingu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. – Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. – S. 31-46. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62120-00-0
 46. Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego – aspekty przestrzenno-finansowe / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 167-187. – ISBN 978-83-7252-488-1
 47. Przemiany w dynamice rozwoju polskich regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Paulina Lagutko-Kobus. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji polityki Strukturalnej, 2010. – S. 43-66. – ISBN 978-83-7610-217-7
 48. Regiony polskie po kryzysie / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. – S. 177-192. – ISBN 978-83-7378-681-3
 49. Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012. – (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 5). – S. 231-249. – ISBN 978-83-63091-68-8. – Pełny tekst: http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/502/Zielona2012_20121218_SIEC_OPTI.pdf
 50. Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych = Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments / Tadeusz KUDŁACZ // W: Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / red. Aleksandra Nowakowska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 355-371. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7525-954-4
 51. Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym – zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 13-32. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 52. Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 15-28. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 53. Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. – S. 343-360. – Bibliogr. – ISBN 978-83-934124-5-7

Redakcja czasopisma

 1. Emergo : Journal of Transforming Economies and Societies / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. – Cracow : University of Economics Press, 2007. – vol. 12, nr 1 (43). – 86 s. : il. ; 28 cm. – Bibliogr. przy art. – ISSN 1233-3115
 2. Emergo : Journal of Transforming Economies and Societies / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. – Cracow : University of Economics Press, 2008. – vol. 13, nr 1 (44). – 129 s. : il. ; 28 cm. – Bibliogr. przy art. – ISSN 1233-3115

Publikacje w czasopismach naukowych

 1. Prognoza jako narzędzie planowania zapasów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym / Tadeusz KUDŁACZ, Karol KUKUŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. – R. 13, nr 1/49 (1974), s. 110-115. – tab., wykr. – ISSN 0079-578X
 2. Budowa prognozy krótkookresowej z uwzględnieniem wahań regularnych na przykładzie produkcji budowlanej / Tadeusz KUDŁACZ, Karol KUKUŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. – R. 13, nr 1/49 (1974), s. 115-119. – tab., wykr. – ISSN 0079-578X
 3. Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow / Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. – R. 13, nr 4/52 (1974), s. 45-57. – ISSN 0079-578X
 4. Zastosowanie “metody wielocechowej” do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUT // Problemy Ekonomiczne. – R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116. – ISSN 0079-578X
 5. Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne) = Use of Quantative in the Programming of Tourism in a Region (Methodical Stage) / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. – nr 103 (1978), s. 117-151. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 6. Problemy modelowania wybranych zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie budowlanym = The Problems of Econometric Modelling of Chosen Economic Phenomena in a Building Enterprise / Tadeusz KUDŁACZ, Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 92 (1978), s. 209-235. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 7. Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig’s Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 116 (1979), s. 137-160. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 8. Problemy weryfikacji granic mikroregionów społeczno-gospodarczych / Tadeusz KUDŁACZ // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. – R. 30, nr 8 (1980), s. 22-25. – ISSN 0539-7162
 9. Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne. – R. 20, nr 3/81 (1981), s. 83-94. – ISSN 0079-578X
 10. Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 142 (1981), s. 21-45. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 11. Zastosowanie metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych = The Gravitational Model and the Graph Method in the Hierarchization of Spatial Units / Tadeusz KUDŁACZ // Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. – T. 53, z. 3 (1981), s. 519-534. – Streszcz., rez., summ. – [odczyt: 15.04.2013]. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/Content/13258/WA51_16262_r1981-t53-z3_Przeg-Geogr.pdf#page=77&view=Fit. – ISSN 0033-2143
 12. Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. – nr 153 (1982), s. 5-31. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 13. Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 151 (1982), s. 27-48. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 14. System obsługi ludności i rolnictwa w mikroregionach społeczno-gospodarczych (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = System of Servicing Population and Agriculture in Socioeconomic Microregions (on the example of Parishes of Kraków Municipal Province) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 163 (1983), s. 117-140. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 15. Analiza tempa oraz kierunków zmian struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = Analysis of Speed and Direction Changes in Socioeconomic Structure of Microregions (as Visualized in Communes of Province of Cracow) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 226 (1987), s. 67-87. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 16. Analiza usług bytowych w układach wojewódzkich (1984 r.) = Analysis of Convenience Services in the Provinces in 1984 / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 273 (1988), s. 161-180. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 17. Zmiany w podziale administracyjnym w makroregionie południowo-wschodnim = Changes in Administrative Division in South-East Macroregion / Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. – R. 33, nr 8 (327) (1988), s. 31-33. – ISSN 0043-518X
 18. Struktura regionalnej bazy ekonomicznej województwa krakowskiego = Structure of Regional Economic Basis of Kraków Province / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 296 (1989), s. 31-51. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 19. Pozycja ekonomiczna gmin – stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. – R. 35, nr 11 (354) (1990), s. 26-30. – ISSN 0043-518X
 20. Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow / Bogusław LUCHTER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 326 (1990), s. 55-72. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 21. Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 326 (1990), s. 143-156. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 22. Syntetyczna ocena potencjalnych możliwości rozwoju gmin w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Comprehensive Estimation of Development Potential of Communes of South-East Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 377 (1992), s. 129-144. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 23. Wybrane cechy władz lokalnych w świetle badań empirycznych 1989 roku = Local Authorities / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. – nr 367 (1992), s. 175-183. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 24. Zagrożenia rozwoju miast zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa – Makroregion Południowo-Wschodni / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa. – nr 12 (48) (1993), s. 15-18. – ISSN 0867-0005
 25. Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System’s Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 395 (1993), s. 37-51. – Summ. – ISSN 0208-7944
 26. Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 422 (1994), s. 59-71. – Summ. – ISSN 0208-7944
 27. Planistyczne instrumenty zarządzania gminą = The Plannistic Instruments of Commune Management / Tadeusz KUDŁACZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. – vol. 37-38 (1994/1995), s. 113-119. – Summ. – ISSN 0071-674X
 28. Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. – R. 39, nr 4 (395) (1994), s. 22-24. – ISSN 0043-518X
 29. Uwarunkowania rozwoju woj. bielskiego = Detrminants of Development in Bielsko-Biała Voivodeship / Marek Adamczyk, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. – R. 39, nr 11 (402) (1994), s. 41-42. – ISSN 0043-518X
 30. Ocena jakości przestrzeni miejskiej / Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. – R. 40, nr 3 (406) (1995), s. 4-9. – ISSN 0043-518X
 31. Uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej = Factors and Barriers of the Polish-Slovak Frontier Area Development / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 453 (1995), s. 97-107. – Summ. – ISSN 0208-7944
 32. Regionalne układy podmiotowe wspierania restrukturyzacji gospodarki = Regional Subject Structure Supporting Economic Restructuring / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Gospodarka Narodowa. – R. 6, nr 11 (66) (1995), s. 1-5. – Streszcz. – ISSN 0867-0005
 33. Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993 / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 470 (1996), s. 61-75. – Summ. – ISSN 0208-7944
 34. Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 483 (1997), s. 61-74. – Summ. – ISSN 0208-7944
 35. Zarys strategii rynku pracy województwa tarnowskiego / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. – nr 1 (1997), s. 51-73
 36. Instytucje polityki rozwoju regionalnego w Polsce : (wyniki badań terenowych) / Jerzy HAUNSER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. – t. 15 (1997), s. 89-107. – ISSN 0474-2893
 37. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce = Institutional Conditions of Regional Development in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 517 (1998), s. 5-31. – Summ. – ISSN 0208-7944
 38. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego = Spatial Differentiation of Educational and Research Potential / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 527 (1999), s. 13-31. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0208-7944
 39. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-wschodniej w układzie jednostek nowego podziału terytorialnego kraju = Socio-economic Development of South-East Poland in the Context of New Territorial Division of Country / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 545 (2000), s. 15-30. – Summ. – ISSN 0208-7944
 40. Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Organisation of Regional Development and Support or Entrepreneurship in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 539 (2000), s. 5-31. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0208-7944
 41. Źródła finansowania rozwoju w skali województwa = The Sources of Financing Change in a Voivodship Economy / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 568 (2001), s. 5-25. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11547. – ISSN 0208-7944
 42. Polska południowo-wschodnia na tle struktury regionalnej kraju = The South East in the Context of Poland’s Regional structure / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 588 (2002), s. 19-34. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13589. – ISSN 0208-7944
 43. Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim = Comparative Levels of Social and Economic Development among Gminas of the Rzeszów Region / Tadeusz KUDŁACZ, Mariola Grzebyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 588 (2002), s. 89-98. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13596. – ISSN 0208-7944
 44. Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej = Integrated Development of Agglomeratios as a Base for Competitiveness in Polish Socio-Economic Area / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Regionalne i Lokalne. – nr 2-3 (9) (2002), s. 15-36. – Streszcz. – Pełny tekst: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2002_2_3_kudlacz_markowski.pdf. – ISSN 1509-4995
 45. Integrated Development of Agglomeration as a Basic for Enhancing the Competitiveness of Poland’s Socio-Economic Space / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // W: Polycentric Metropolitan Regions – New Concepts and Experiences / eds.: Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał. – Warsaw : Committee for Space Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2002. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 11). – S. 101-126. – ISBN 83-915720-4-8
 46. Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji = The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 617 (2003), s. 53-68. – Summ. – Dostępny również w wersji elektronicznej. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15950. – ISSN 0208-7944
 47. Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych = Variations in the Level and Dynamics of Regional Development in Poland in the 1990s / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 617 (2003), s. 5-22. – Summ. – Dostępny również w wersji elektronicznej. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15935. – ISSN 0208-7944
 48. Powiatowy system informacji gospodarczej : główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych / Tadeusz KUDŁACZ // Samorząd Terytorialny. – nr 3 (2005), s. 19-31. – ISSN 0867-4973
 49. Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa) = Selected Methods for Analysing a City’s Land Use Changes – the Example of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 681 (2005), s. 15-28. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95401627. – ISSN 0208-7944
 50. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004 = Evaluation of Entrepreneurship Development in the Sądecki Sub-Region from 2001 to 2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. – 21 (2006), s. 87-99. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
 51. Innowacyjność regionów Polski Południowo-Wschodniej = Innovation in the Southeastern Regions of Poland / Tadeusz KUDŁACZ; Marek Reichel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 5-27. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106218536. – ISSN 0208-7944
 52. Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise = The Effectiveness of Regional Policy in Poland in 2001-2003 as Evaluated using the PARADISE Method / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 71-93. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110233384. – ISSN 0208-7944
 53. Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju lokalnego gmin Sądecczyzny w latach 2001-2004 = Enterprise as a Determinant of the Local Development of Nowy Sącz Communes in the Years 2001-2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. – 28, t. 2 (2007), s. 9-26. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
 54. Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 51-66. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150362533. – ISSN 0208-7944
 55. Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow / Bogusław LUCHTER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 137-157. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150528126. – ISSN 0208-7944
 56. Kraków – miasto rozwoju, czy stagnacji? / Tadeusz KUDŁACZ // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. – nr 11 (2008), s. 13
 57. Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN? = Will Convergence or Polarization Characterise Poland’s Regional Development to 2020, in the Light of the Projection of the Hermin Model? / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Zarządzanie Publiczne / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. – nr 1(7) (2009), s. 19-32. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_1-7.pdf. – ISSN 1898-3529
 58. Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego = Large Cities in Poland Analyzed by Selected Indicators of Economic Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = Potential metropolises with a special respect to Eastern Poland / red. Zbigniew Makieła. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 125). – S. 108-120. – Summ. – ISBN 978-83-89693-09-9
 59. Rozwój gospodarki przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN = The Development of Spatial Economy within the Multilayer Activity of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences’ Activity / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza KUDŁACZA i Tadeusza Markowskiego. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 244). – S. 30-41. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-52-5
 60. Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 20-31. – Summ. – ISBN 978-83-89693-38-9
 61. Regional Operational Programmes in the Light of Selected ex-ante Evaluation Criteria / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // W: Evaluation in Regional Development Policy / eds.: Krystian Heffner, Krzysztof Malik. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2010. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 26). – S. 31-53. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-03-7
 62. Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych = Dilemmas in Shaping Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = Regional and Local Economy and Sustainable Development / red. Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko-Kobus. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 152). – S. 24-38. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-11-0
 63. Programming the Development at the Territorial Level in Poland : Author’s Opinions with a Focus on Weaknesses / Tadeusz KUDŁACZ // W: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 35). – S. 37-50. – Summ. – ISBN 978-83-89693-74-7
 64. Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial Economy – Experience and Challenges of Teaching Process / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 251). – S. 53-64. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-21-9. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_251_2013/00%20Biuletyn%20251%20-%20Kudacz%20Zawiliska.pdf
 65. Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : zarys problemu = Economic Aspects of the Spatial Management of Cities and Regions – an Outline of the Issues / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 35-44. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/672. – ISSN 1898-6447
 66. Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym = The Problems of Integration of Space and Socio-economic Planning on a Local Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 31-42. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/3%20TADEUSZ%20KUDACZ.pdf
 67. Problems of Integration of Spatial and Socio-Economic Planning on a Local Level in Poland / Tadeusz KUDŁACZ // W: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience / eds.: Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 43/44). – S. 42-52. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-90-5

Doktoraty

 1. Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. – Kraków, 1978. – 2, XI, 321 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 2. Determinanty konkurencyjności polskich regionów / Łukasz MAMICA ; promotor Tadeusz KUDŁACZ ; . – Kraków, 1998. – 239, [13] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. – Bibliogr.
 3. Szanse aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich na przykładzie regionu rzeszowskiego / Mariola Grzebyk ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2000. – 248, [7] k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 4. Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej / Marek Reichel ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2004. – 271 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200000595a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200000595b&col=doktoraty
 5. Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego / Dariusz Woźniak ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2005. – 244 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200000700a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200000700b&col=doktoraty
 6. Układy instytucjonalne w rozwoju wsi i rolnictwa / Piotr SERAFIN ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2005. – 165 k. + 167-431 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 29 k. – Na s. tyt. data wyd. 2004. – Bibliogr.
 7. Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu nowosądeckiego / Dariusz Reśko ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2006. – 359 k. : il. kolor. ; 30 cm. – Bibliogr. – Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001125a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001125b&col=doktoraty
 8. Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych na przykładzie Krakowa / Marcin Kopeć ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2009. – 317 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001585a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001585b&col=doktoraty
 9. Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2010. – 327 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Dostępna także na CD. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001854&col=doktoraty_full
 10. Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego / Konrad Dudzik ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2010. – 294 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Dostępna także na CD. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001940&col=doktoraty_full
 11. Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego / Patrycja BRAŃKA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2011. – 263 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Dostępna także na CD. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200002386&col=doktoraty_full

Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze

 1. Cel, zakres i metodyka przeprowadzonych badań / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. – (1990), s. 1-24
 2. Poziom rozwoju kompleksów usługowych w gminach MPW / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. – (1990), s. 184-240
 3. Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. – (1990), s. 291-322
 4. Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin / Tadeusz KUDŁACZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Barbara OSTROWSKA, Krzysztof WĄSOWICZ. – (1991), s. 59-85
 5. Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym / autorzy: Andrzej PRUSEK – kierownik tematu, Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. – 150 k. : il. ; 30 cm
 6. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne) / autorzy: Antoni FAJFEREK – kierownik, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. – 126 k. : il. ; 30 cm
 7. Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / autorzy: Antoni FAJFEREK – kierownik projektu, Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. – 199 k. : il. ; 30 cm
 8. Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski Południowo-Wschodniej w latach 1989-1993 / Tadeusz KUDŁACZ // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1994), s. 17-43
 9. Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej / Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 1994. – 55 k. : il. ; 30 cm
 10. Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej) / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. – Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 1995. – 97 k. : il. ; 30 cm
 11. Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA, Jan Zygadlewicz // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA, Jan Zygadlewicz. – (1997), s. 1[3]-27[30]
 12. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej. – (1997), s. 1[126]-30[155]
 13. Uwarunkowania konkurencyjności województw Polski południowo-wschodniej / autorzy: Paweł BIAŁYNICKI, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA ; kierownik tematu: Jerzy HAUSNER. – Kraków : [Akademia Ekonomiczna], [1997]. – 66, [18] k. : il. ; 30 cm
 14. Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki Polski / autorzy opracowania: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Jacek Szlachta. – Kraków; Warszawa; Łódź : Akademia Ekonomiczna; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Łódzki, 1997. – 192, [1] k. : il. ; 30 cm. – Załącznik
 15. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-Wschodniej w strukturze nowej organizacji terytorialnej kraju / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (1998), s. 1[55]-18[73]
 16. Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. – 86 k. : il. ; 30 cm
 17. Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (1999), s. 1[65]-47[112]
 18. Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. – 135 k. : il. ; 30 cm
 19. Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. – 138, [1] k. : il. ; 30 cm
 20. Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni / Tadeusz KUDŁACZ // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (2001), s. 3-24
 21. Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA, Marek Reichel. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. – 124 k. : il. ; 30 cm
 22. Czynniki warunkujące sprawność działania władzy publicznej w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1 ^Założenia badawcze i przegląd literatury / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Marek Reichel, Patrycja BRAŃKA, Dariusz Woźniak. – (2003), s. 10-25
 23. Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Marek Reichel, Patrycja BRAŃKA, Dariusz Woźniak. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. – 85 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr.
 24. Nowe uwarunkowania i czynniki rozwoju regionalnego Polski / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Marek Reichel, Patrycja BRAŃKA, Dariusz Woźniak. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. – 111 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 25. Regionalne systemy innowacji : ujęcia modelowe dla polskich województw / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. – 176 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 26. Zmiany w polityce regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i ich następstwa dla Polski : projekcja wpływu na zróżnicowania regionalne w Polsce / autorzy pracy: Patrycja BRAŃSKA, Tadeusz KUDŁACZ (kierownik projektu badawczego). – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. – 58 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 27. Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA – kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. – 139 k. : il. ; 30 cm
 28. Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu ; Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Magdalena DYBEK, Artur HOŁUJ, Piotr Lityński. – (2008), s. 7-51
 29. Rozwój regionalny w świetle internacjonalizacji polskiej gospodarki / T. KUDŁACZ, P. BRAŃKA // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – (2009), s. 6-51
 30. Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. – 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. – Bibliogr.
 31. Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów – część druga – ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Patrycja BRAŃKA, Ewa Kubejko-Polańska. – (2010), s. 8-71
 32. Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. – 141 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 33. Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 6-22
 34. Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. – 225 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 35. Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : istota problemu i zagadnienia metodologiczne badania / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 10-21. – Streszcz.
 36. Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. – 345 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 37. Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym – zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 5-23
 38. Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. – 339 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 39. Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce – mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce – wyniki oceny] / [zesp. aut., kier. nauk. projektu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół problemowy: Janina Lewińska, Jadwiga Zadorożna, Ewa Arvay-Podhalańska, Anna Rębowska, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ ; współpraca: Aleksander Böhm, Tadeusz Ossowicz, Tadeusz Zipser, Witold Głowacki, Stanisław Klima, Krzysztof Zgud ; oprogramowanie metody obliczeń: Wojciech Mamak ; gromadzenie zbioru danych: Dorota Szlenk]. – Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996. – 87 s. : il. ; 30 cm. – Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996. – ISBN 83-86847-15-8
 40. Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami [on-line] : ekspertyza wykonana dla Zespołu ds. Przygotowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Polski Wschodniej / Tadeusz KUDŁACZ. – Dane tekstowe (plik pdf). – Warszawa : [b.w.], 2006. – 19 s. – [odczyt: 18.07.2013]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/zespol_ds_strategii/Documents/Analiza_5_strategii_regionalnych_kudlacz.pdf
 41. Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [on-line] / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. – 202 s. : il. ; 29 cm. – Projekt – Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
 42. Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [on-line] / autorzy: Jarosław BOBER, Maciej FRĄCZEK, współudział: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. – 12 s. ; 29 cm. – Projekt – Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
 43. Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ // W: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. – Dane tekstowe (plik pdf). – (2007), s. 199-281. – [odczyt: 18.07.2013]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/fec227e9bca744cd932720e6cbd82e92Kudacz.pdf
 44. Założenia prac nad przygotowaniem oceny wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego – kierunki zmian, rekomendacje / autorzy: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER ; współpraca: Ambroży MITUŚ, Jacek Gryzło, Jakub GŁOWACKI, Adam Gałecki. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 39 s. : il. ; 21 cm. – Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego – kierunki zmian, rekomendacje
 45. Raport z analizy działań spółek w procesach rozwojowych regionu / autorzy i współautorzy: Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR, Adam Gałecki, Jakub GŁOWACKI, Jacek Gryzło ; nadzór merytoryczny sprawowali: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 99 s. : il. ; 21 cm. – Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego – kierunki zmian, rekomendacje
 46. Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa – rekomendacje / autorzy : Marek Sowa, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Ambroży MITUŚ, Jacek Gryzło, Jakub GŁOWACKI, Adam Gałecki, Tomasz Szanser, Joanna Domańska. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 59, [3] s. : il. ; 21 cm. – Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego – kierunki zmian, rekomendacje
 47. Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1 / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 108 s. : il. ; 29 cm. – Projekt – Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
 48. Raport regionalny województwo lubuskie [on-line] : (wersja robocza) / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Dane tekstowe (plik pdf). – Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. – 167 s. – [odczyt: 03.07.2014]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
 49. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kielce : [b.w.], 2011. – 180 s. : il. ; 30 cm
 50. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego – opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : [b.w.], 2011. – 408 s. : il. ; 30 cm
 51. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : [b.w.], 2012. – 68 s. : il. ; 30 cm

Pozostałe dokumenty

 1. Ekonometryczna analiza kosztów budownictwa mieszkaniowego / Tadeusz KUDŁACZ //Problemy Rozwoju Budownictwa. 1974 nr 6 s. 12-17
 2. Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej. Raport z badań nt.: “Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej” / Tadeusz KUDŁACZ //Biuletyn Instytutu Studiów Politycznych. Polska Akademia Nauk. 1994 nr 2 s.26-28
 3. Regional and Local Factors in the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, (i in.) //Emergo. Journal of Transforming Economies and Societies. 1995 nr 4 s.42-54
 4. Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki regionalnej = Instytutional Conditioning in the Task of Restructuring Regional Economy / Tadeusz KUDŁACZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 63-65. – ISSN 0079-354X
 5. Nowe wyzwania / Tadeusz KUDŁACZ ; rozm. Teresa Bętkowska // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. – nr 6 (2000), s. 4. – ISSN 1509-5975
 6. Recenzja książki: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 322 = Book Review: Krystyna Gawlikowska-Hueckel. Processes of Regional Development in the European Union. Convergence or Polarisation?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, pp. 322 / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa. – nr 4(140) (2003), s. 107-109. – Rec. pracy: K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej: konwergencja czy polaryzacja? Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 7. Bipolarność w systemie osadniczym kraju – kontekst teoretyczny i praktyczny = Bipolarity in Poland’s Settlement Stretches – Theoretical and Practical Contexts / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 40-42. – ISSN 0079-354X
 8. Ryszard Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 220 = Ryszard Domański, Spatial Economy. Theoretical Foundations / Tadeusz KUDŁACZ // Ekonomista. – nr 6 (2006), s. 832-834. – Rec. pracy: R. Domański, Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006
 9. Absorpcyjna zdolność = Absorptive Capability / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 9. – ISBN 978-83-88936-39-5
 10. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) = Agriculture Restructuring and Modernization Agency / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 11. – ISBN 978-83-88936-39-5
 11. Beneficjent końcowy = End Beneficiary / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 17. – ISBN 978-83-88936-39-5
 12. Beneficjent ostateczny = Ultimate Beneficiary / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 17. – ISBN 978-83-88936-39-5
 13. Biznes plan = Business Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 17. – ISBN 978-83-88936-39-5
 14. Cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej = Structural Funds Objectives of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 19. – ISBN 978-83-88936-39-5
 15. Cele operacyjne rozwoju regionalnego = Operatining Objectives of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 19-20. – ISBN 978-83-88936-39-5
 16. Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Union Structural Policy Objectives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 20. – ISBN 978-83-88936-39-5
 17. Cele programowania rozwoju regionalnego = Programming Objectives for Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 20. – ISBN 978-83-88936-39-5
 18. Cele strategiczne rozwoju regionalnego = Strategic Objectives for Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 20. – ISBN 978-83-88936-39-5
 19. Drzewo celów rozwoju regionalnego = Tree of Local Development Objectives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 27. – ISBN 978-83-88936-39-5
 20. Dziedzina programowania rozwoju regionalnego = A Field of Local Development Programming / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 28. – ISBN 978-83-88936-39-5
 21. Efekt dźwigni w rozwoju regionalnym = Leverage Effect in Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 28. – ISBN 978-83-88936-39-5
 22. Ekorozwój = Sustainable Growth / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 28-29. – ISBN 978-83-88936-39-5
 23. EQUAL / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 29. – ISBN 978-83-88936-39-5
 24. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, EPRP = European Spatial Development Perspective / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 31. – ISBN 978-83-88936-39-5
 25. Europejski Bank Inwestycyjny, EBI = European Investment Bank / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 31. – ISBN 978-83-88936-39-5
 26. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ERDF = European Regional Development Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 31-32. – ISBN 978-83-88936-39-5
 27. Europejski Fundusz Społeczny, ESF = European Social Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 32. – ISBN 978-83-88936-39-5
 28. Europol / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 32. – ISBN 978-83-88936-39-5
 29. Euroregion = Euroregion / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 32-33. – ISBN 978-83-88936-39-5
 30. Eurostat / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 33. – ISBN 978-83-88936-39-5
 31. Ewaluacja bieżąca = On-going Evaluation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 33. – ISBN 978-83-88936-39-5
 32. Ewaluacja końcowa = Ex-post Evaluation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 33. – ISBN 978-83-88936-39-5
 33. Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, EAGGF = European Agriculture Guidance and Guarantee Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 36. – ISBN 978-83-88936-39-5
 34. Fundusz Spójności = Cohesion Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 37. – ISBN 978-83-88936-39-5
 35. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej = Structural Funds of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 37. – ISBN 978-83-88936-39-5
 36. Horyzont programowania rozwoju = Planning Horizon for Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 41. – ISBN 978-83-88936-39-5
 37. Inicjatywy Wspólnotowe = Community Initiatives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 42. – ISBN 978-83-88936-39-5
 38. Instytucja Płatnicza = Paying Authority / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 44. – ISBN 978-83-88936-39-5
 39. Instytucja Pośrednicząca = Intermediary Body / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 44. – ISBN 978-83-88936-39-5
 40. Instytucja Wdrażająca = Implementing Institution / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 45. – ISBN 978-83-88936-39-5
 41. Instytucja Zarządzająca = Managing Authority / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 45. – ISBN 978-83-88936-39-5
 42. INTERREG / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 46-47. – ISBN 978-83-88936-39-5
 43. Interregionalna polityka = Interregional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 47. – ISBN 978-83-88936-39-5
 44. Intraregionalna polityka = Intra-regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 47. – ISBN 978-83-88936-39-5
 45. Kierunki działań = Directions of Activity / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 51. – ISBN 978-83-88936-39-5
 46. Komitet Monitorujący = Monitoring Committee / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 52-53. – ISBN 978-83-88936-39-5
 47. Komitet sterujący = Steering Committee / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 53. – ISBN 978-83-88936-39-5
 48. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju = Country Physical Development Concept / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 53. – ISBN 978-83-88936-39-5
 49. Konkurencyjność regionu = Regional Competitiveness / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 53-54. – ISBN 978-83-88936-39-5
 50. Kontrakt Wojewódzki = Voivodship Contract / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 54. – ISBN 978-83-88936-39-5
 51. Konwersja = Conversion / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 56. – ISBN 978-83-88936-39-5
 52. Krajowy System Innowacji, KSI = Domestic Innovation System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 57. – ISBN 978-83-88936-39-5
 53. Kryteria doboru dziedzin programowania rozwoju regionalnego = Selected Criteria of Areas of Regional Development Programming / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 57. – ISBN 978-83-88936-39-5
 54. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego = Local Physical Planning Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 60. – ISBN 978-83-88936-39-5
 55. Model HERMIN = HERMIN Model / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 61. – ISBN 978-83-88936-39-5
 56. Narodowa Strategia Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO = National Strategy Reference Framework 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 63-64. – ISBN 978-83-88936-39-5
 57. Narodowy Plan Rozwoju, NPR = National Development Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 64. – ISBN 978-83-88936-39-5
 58. Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów strategicznych, NUTS = The Nomenclature of Territorial Units for Statistics / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 64-65. – ISBN 978-83-88936-39-5
 59. Obszar wsparcia = Support Area / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 66. – ISBN 978-83-88936-39-5
 60. Obszary problemowe = Problem Areas / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 66. – ISBN 978-83-88936-39-5
 61. Ostateczny odbiorca pomocy = Aid Ultimate Recepient / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 72. – ISBN 978-83-88936-39-5
 62. Park technologiczny = Park of Technology / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 74. – ISBN 978-83-88936-39-5
 63. Plan operacyjny rozwoju regionalnego = Executive Plan of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 75. – ISBN 978-83-88936-39-5
 64. Plan strategiczny rozwoju regionalnego = Strategic Plan of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 76. – ISBN 978-83-88936-39-5
 65. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa = Voivodship Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 76. – ISBN 978-83-88936-39-5
 66. Planowanie przestrzenne = Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 76-77. – ISBN 978-83-88936-39-5
 67. Planowanie regionalne = Regional Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 77. – ISBN 978-83-88936-39-5
 68. Planowanie rozwoju regionalnego = Regional Development Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 77. – ISBN 978-83-88936-39-5
 69. Podmiot strategii rozwoju regionalnego = The Objective of Regional Development Strategy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 84-85. – ISBN 978-83-88936-39-5
 70. Podstawy Wsparcia Wspólnoty, CSF = Community Support Framework / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 85. – ISBN 978-83-88936-39-5
 71. Polityka lokalna = Local Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 85. – ISBN 978-83-88936-39-5
 72. Polityka organizacji = Organisation Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 85. – ISBN 978-83-88936-39-5
 73. Polityka regionalna = Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 85-86. – ISBN 978-83-88936-39-5
 74. Polityka rozwoju województwa = Voivodship Development Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 87. – ISBN 978-83-88936-39-5
 75. Polityka spójności Unii Europejskiej = Coherence Policy of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 87. – ISBN 978-83-88936-39-5
 76. Polityka strukturalna w Polsce = Structural Policy in Poland / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 87-88. – ISBN 978-83-88936-39-5
 77. Poziom lokalny = Local Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 90-91. – ISBN 978-83-88936-39-5
 78. Poziom regionalny = Regional Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 91. – ISBN 978-83-88936-39-5
 79. Prognoza rozwoju regionalnego = Regional Development Forecast / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 94. – ISBN 978-83-88936-39-5
 80. Program Pomocy Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej, PHARE = Poland Hungary : Action for Restructuring of Economies / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 95-96. – ISBN 978-83-88936-39-5
 81. Program rozwoju regionalnego = Regional Development Programme / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 96. – ISBN 978-83-88936-39-5
 82. Program strategiczny = Strategic Programme / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 96-97. – ISBN 978-83-88936-39-5
 83. Projekt = Project / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 97. – ISBN 978-83-88936-39-5
 84. Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, ISPA = Pre-Accession Instrument for Structural Policies / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 98. – ISBN 978-83-88936-39-5
 85. Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, SAPARD = Support for Preaccession Measures for Agriculture and Rural Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 98. – ISBN 978-83-88936-39-5
 86. Realizacja strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Development Implementation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 100. – ISBN 978-83-88936-39-5
 87. Region = Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 101. – ISBN 978-83-88936-39-5
 88. Region administracyjny = Administrative Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 101. – ISBN 978-83-88936-39-5
 89. Region ekonomiczny = Economic Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 101. – ISBN 978-83-88936-39-5
 90. Region geograficzny = Geographical Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 101. – ISBN 978-83-88936-39-5
 91. Region planistyczny = Planning Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 101-102. – ISBN 978-83-88936-39-5
 92. Regionalny System Informacji, RSI = Regional Information System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 102-103. – ISBN 978-83-88936-39-5
 93. Regionalny System Innowacji, RSI = Regional Innovation System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 103. – ISBN 978-83-88936-39-5
 94. Rozwój regionalny = Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 104. – ISBN 978-83-88936-39-5
 95. Rozwój zrównoważony = Sustainable Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 104. – ISBN 978-83-88936-39-5
 96. Spójność społeczno-gospodarcza = Social and Economic Cohesiveness / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 109. – ISBN 978-83-88936-39-5
 97. Strategia Rozwoju Kraju = National Development Strategy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 112. – ISBN 978-83-88936-39-5
 98. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, SWW = Community Strategic Guidelines / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 113-114. – ISBN 978-83-88936-39-5
 99. Strategiczny program rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Programme of Territorial Self-Government Entity Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 114. – ISBN 978-83-88936-39-5
 100. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy = A Study of Prevequisites and Directions of Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 114. – ISBN 978-83-88936-39-5
 101. Wdrażanie programu = Programme Implementation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 122. – ISBN 978-83-88936-39-5
 102. Wskaźniki monitoringu = Monitoring Indices / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 123-124. – ISBN 978-83-88936-39-5
 103. Zasada dodawalności = Supplementary Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 127. – ISBN 978-83-88936-39-5
 104. Zasada ewaluacji = Evaluation Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 127-128. – ISBN 978-83-88936-39-5
 105. Zasada koncentracji = Concentration Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 128. – ISBN 978-83-88936-39-5
 106. Zasada kontroli finansowej = Financial Audit Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 128. – ISBN 978-83-88936-39-5
 107. Zasada partnerstwa = Partnership Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 128. – ISBN 978-83-88936-39-5
 108. Zasada programowości = Programming Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 128-129. – ISBN 978-83-88936-39-5
 109. Zasada zgodności = Uniformity Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 129. – ISBN 978-83-88936-39-5
 110. Zasada polityki regionalnej Unii Europejskiej = Principles of Regional Policy in the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – S. 130. – ISBN 978-83-88936-39-5
 111. 70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. – nr 6 (38) (2010), s. 29. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit. – ISSN 1689-7757
 112. Gospodarka przestrzenna – nowe, inżynierskie studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. – nr 6 (45) (2011), s. 28. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. – ISSN 1689-7757
 113. Wstęp : Introduction / Paweł Churski, Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial Economy – Experience and Challenges of Teaching Process / pod red. Pawła Churskiego i Tadeusza KUDŁACZA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 251). – S. 6-8. – ISBN 978-83-63563-21-9. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_251_2013/3%20Wstp.pdf
 114. Recenzja książki / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa = The National Economy. – R. 26, nr 3 (277) (2015), s. 179-182. – Rec. pracy: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, redakcja naukowa Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 374. – ISSN 0867-0005
 115. Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 9-10. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/0%20Wstp.pdf

Komentarze są wyłączone.