Program POWER 3.5 dla GP


W ramach program POWER 3.5, studenci kierunku Gospodarka przestrzenna będą mogli skorzystać z cyklicznych certyfikowanych szkoleń realizowane we współpracy z instytucjami szkoleniowymi – obejmować będą m.in.:

– szkolenia z analiz przestrzennych i pracy ze zbiorami danych przestrzennych GIS (Geographic Information System) przy zastosowaniu oprogramowania gisowego (GEOXA), dzięki którym można zwiększyć kompetencje w zakresie wspomagania planowania przestrzennego,

– szkolenia zakresu komunikacji interpersonalnej, które pozwolą nabyć umiejętności z zakresu porozumiewania się z innymi, walki ze stresem, asertywności, czy też kreowania własnego wizerunku,

– szkolenia z wizualizacji, obsługa oprogramowania służącego do wizualizacji (BLENDER/SKETCH UP/ 3D MAX) oraz technik wizualizacyjnych,

– szkolenia z grafiki komputerowej – w zakresie obsługi programów służących do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Przewidywane  się szkolenia z dwóch najbardziej popularnych i wiodących na rynku programów: COREL DRAW lub ILLUSTRATOR oraz ADOBEPHOTOSHOP.

oraz

Kursy e-learningowe obejmujące tematyką programy:1. Surfer:

– Surfer: Wizualizacja danych w formie map izolinii i obliczenia z użyciem siatki griddingu (25 dostępów/kursów)

– Surfer: Automatyzacja wizualizacji w formie mapy izolinii i jej zastosowanie w systemach monitoringu (25 dostępów/kursów)

2. MapViewer:

– MapViewer: Tworzenie wizualizacji w formie map tematycznych na bazie mapy Polski z podziałem administracyjnym na województwa, powiaty i gminy (25 dostępów/kursów).

Szkolenia będą mogły się odbyć, dzięki staraniom grupy pracowników prowadzących zajęcia na kierunku GP, a w szczególności dr. Arturowi Hołujowi, który kieruję działaniami realizującymi program POWER 3.5 na naszym kierunku!!

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie power.uek.krakow.pl.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.