Projekty badawcze

Wybrane projekty badawcze prowadzone w Katedrze


Harańczyk A. (kierownik), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, 2015 (nr proj. 142/WF-KGR/02/2015/5142).

Kudłacz T. (kierownik), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast polskich – studium przypadku, Kraków 2015 (nr proj. 039/WF-KGR/01/201/S/5039).

Kudłacz T. (kierownik), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym – studium przypadku województwa małopolskiego, Kraków 2014 (011/WF-KGR/01/2014/S/4207).

Andres Coca-Stefaniak (University of Greenwich), Project SCOUT – destination manager for Small Capital Of CULTURE, 08.2013 – 06.2015 (nr proj. 2013-1-IT1-LE004-042296).

Kudłacz T. (kierownik), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu – część II, Kraków 2013 (nr proj. 007/KGR/101/2013/S/3007).

Kudłacz T. (kierownik), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu – część I, Kraków 2012 (nr proj. 24/KGR/1/2012/S/024).

Zawilińska B. (kierownik), projekt badawczy pt.: „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 12.2011 – 12.2015 (nr umowy UMO-2011/01/D/HS4/05993).

Kudłacz T. (kierownik), Harańczyk A., Szymla Z., Brańka P., Hołuj A., Musiał-Malagó M., Serafin P., Zawilińska B.,  Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, Kraków 2011.

Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Hołuj A., Brańka P., Kubejko-Polańska E., Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, Kraków 2010.

Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Musiał-Malagó M., Hołuj A., Brańka P., Problemy rozwoju regionalnego Polski. Internalizacja. Metropolizacja. Instrumenty ochrony środowiska, Kraków 2009.

Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Serafin P., Brańka P., Hołuj A., Polityka regionalna Polski 2007-2013 – Ocena stanu przygotowań, stopnia  realizacji oraz możliwości na przyszłość, Kraków 2008.

Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Musiał-Malagó M., Reichel M., Serafin P., Brańka P., Hołuj A., Skowron E., Współczesne determinanty rozwoju regionalnego, Kraków 2007.

Szymla Z. (kierownik), Hołuj A., Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, Kraków 2006.

Szymla Z. (kierownik), Serafin P., Hołuj A., Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Kraków 2005.

Komentarze są wyłączone.