publikacje parki

Publikacje


Monografia naukowa

Mika M., Pawlusiński R., Zawilińska B., 2015, Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego (National Park and Local Development. Economic Relation Model: a Case Study of Babia Góra National Park), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 978-83-64089-20-6.

 

 

Artykuły i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Mika M., Zawilińska B., 2016, Babia Góra National Park as a Business Partner in the Local Economy: Exploring Cooperation Factors and Barriers, Folia Geographica, seria: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, nr 58(2); ISSN 1336-6157.
 2. Mika M., Zawilińska B., Pawlusiński R., 2016, Exploring the economic impact of national parks on the local economy. Functional approach in the context of Poland’s transition economy, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 10( 1), s. 7-23.
 3. Mika M., Zawilińska B., 2016, Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki. Przykład regionu Babiej Góry, Prace i Studia Geograficzne, t. 61, z. 3, 85-94.
 4. Zawilińska B., 2016, Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry, Prace Geograficzne, 145, 7-30.
 5. Mika M., Zawilińska B., 2015, National parks’ impact on the local development according to the new paradigm of protected areas’ operation. Experience from Polish economy, Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science, Middlesex University Dubai, Dubai, United Arab Emirates,  ISBN 978-948-18-984-4
 6. Zawilińska B., 2015, National Parks in the New Legal and Economic Environment (Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych), Biblioteka Regionalisty, nr 15, s. 113-122.
 7. Mika M., Petko J., 2015, Drugie domy w otoczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego. Wybrane problemy rozwoju, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 325-332.
 8. Mika M., Zawilińska B., 2015, Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej. Założenia teoretyczne i koncepcja badań (Economic Function of National Parks in the Local Economy. Theoretical Assumptions and Research Model) [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia T. CLXI, Warszawa, s. 385-392.
 9. Pater B., Zawilińska B., 2014,  Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, Ekonomia i Środowisko, 1(48), s. 164-177.
 10. Zawilińska B., 2014, Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie, [w:] Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, P. Dąbrowski, B. Zawilińska (red.), Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków., s. 181-198
 11. Zawilińska B., Strzelczyk W., 2014, Activities of national parks as a source of revenue for their communes. Case study of Babia Góra National Park, [w:] Business And Non-Profit Organizations Facing Increased Competition And Growing Customers’ Demands (Vol. 13), Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), WSB-NLU, Nowy Sącz, 211-226.

Komentarze są wyłączone.