Seminarium naukowe pt. Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium naukowe na którym wygłoszony zostanie referat pod tytułem:

“Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML”, który jest jednocześnie tytułem pracy doktorskiej bronionej na Wydziale Geodezji i Kartografii AGH w Krakowie.

Seminarium odbędzie się 19 lutego 2018 r. w pawilonie F sala 414 o godzinie 12:00.

Na seminarium zostanie również zaprezentowana tematyka przyszłych badań, która jest w kręgu zainteresowań doktoranta: “Rola GIS w rozwoju inteligentnych miast”.

Serdecznie zapraszamy!

 

ZAPROSZENIE
STRESZCZENIE ROZPRAWY

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.