Seminarium naukowe „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030”

W dniu 19.01.2017 r. odbyło się seminarium „Projekcje finansowe wieloletnich planów rozwoju – perspektywa dla Miasta Krakowa do 2030”, organizowane przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Katedrę Finansów Samorządów UEK oraz Wydział Rozwoju UMK. Punktem wyjścia do dyskusji był dokument „Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (K. Jakóbik, T. Kudłacz, P. Lityński)”.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.