Space Day 2016 !!!

Koło Naukowe Urbanistyki przy Katedrze Gospodarki Regionalnej UEK zorganizowało w dn. 13 grudnia 2016 r. kolejny Space Day, który odbył się pod przewodnim hasłem “CZTERY ŻYWIOŁY WSPÓŁCZESNEGO MIASTA – beton, zieleń, woda, światło”.
Jury w składzie: dr inż. arch. Dorota Jopek, mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak oraz mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Rajss-Kałużna postanowiło nagrodzić następujących uczestników za ich wystąpienia:

I miejsce PIOTR SALATA – KOCHANOWSKI
II miejsce EWA DYK
III miejsce FILIP PARUZEL

wyróżnienia:
MARCIN ŚWIETLIKOWSKI
MAREK WANAT
ALINA LIS, ALEKSANDRA RODAK
MACIEJ GÓRZ

Gratulujemy organizatorom udanej konferencji!

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tegorocznego Space Day, które otrzymaliśmy od organizatorów oraz do galerii ze zdjęciami z wydarzenia.


W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyła się ósma edycja Dnia Gospodarki Przestrzennej, znanego w murach naszej uczelni jako Space Day.

Jest to impreza kierowana do wszystkich , którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie teorii gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki czy architektury krajobrazu. To jedyny taki dzień, kiedy wszyscy zainteresowani – wykładowcy, studenci, zaproszeni specjaliści w danych dziedzinach – mają możliwość wspólnej dyskusji, zdobycia cennej wiedzy oraz przekazania swojej wiedzy innym.

Głównym punktem programu była sesja referatowa, podczas której każdy ze zgłoszonych kandydatów miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na określony temat. W tym roku motywem naszych rozważań były cztery żywioły współczesnego miasta – beton, zieleń, woda, światło.

Po uroczystym przywitaniu gości mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma, mgr inż. arch. kraj. Katarzyny Rajss – Kałużnej,  mgr Piotra Węgrzynowicza oraz mgr Magdaleny Miśkowiec. Każdy z prelegentów skupił się na innym żywiole współczesnego miasta, co dało świetny początek dalszym dyskusjom i obradom.

Główną częścią wydarzenia była sesja referatowa, podczas której wysłuchaliśmy trzynastu wystąpień.  Następnym punktem programu była debata, która skupiła się głównie wokół tematu światła, zielonych dachów i problematyki zieleni w miastach. Studenci rywalizowali pod czujnym okiem jury w składzie: dr inż. arch. Dorota Jopek, mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak oraz mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Rajss-Kałużna.

Pierwsze miejsce zdobył Piotr Salata – Kochanowski  z Uniwersytetu Łódzkiego, który przedstawił referat „Tymczasowość. Jak pogodzić 4 żywioły?”.

Miejsce drugie zajęła Ewa Dyk z Politechniki Wrocławskiej, która przedstawiła temat: „”Betonowa” rewitalizacja na przykładzie miasta Kielce”.

Trzecie miejsce zdobył Filip Paruzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przybliżył nam temat: „Światło nowym życiem miast”.

Jury postanowiło również przyznać cztery wyróżniania dla następujących uczestników:

Marcin Świetlikowski – „Wykorzystanie zasobu wody w mieście”

Marek Wanat – „Przywrócić rzekę miastu… Przykład rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych Bydgoskiego Węzła Wodnego i historycznej przestrzeni śródmiejskiej Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”

Alina Lis, Aleksandra Rodak – „Żywioły zieleni w miejskiej przestrzeni”

Maciej Górz – „Życie uliczne w erze betonu. Śródmiejskie ulice handlowe ukształtowane w PRLu”

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i zaangażowania. Mamy nadzieję, że Wasz udział w takich wydarzeniach jak nasza dzisiejsza konferencja będą w przyszłości procentować coraz głośniejszymi sukcesami na polu architektury i urbanistyki, przyczyniając się do rozwoju naszego kierunku.

Więcej informacji na stronie Koła Naukowego Urbanistyki oraz Kołowym FB.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.