Opiekunowie lat

WYKAZ OPIEKUNÓW LAT NA POSZCZEGÓLNYCH FORMACH STUDIÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI PRAKTYK I WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  1. Opiekunowie lat

 I STOPIEŃ INŻYNIERSKIE:

STUDIA STACJONARNE

I rok: mgr inż. Piotr Węgrzynowicz

II rok: dr inż. Artur Hołuj

III rok: dr Bernadetta Zawilińska

IV rok: dr Marcin Semczuk

   II STOPIEŃ STACJONARNE

Rozpoczęte od marca 2019 (3 semestralne) – dr Patrycja Brańka

Rozpoczęte od marca 2020 (3 semestralne) – dr inż. Paulina Śliz

  1. Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2019/2020

dr inż. Paulina Śliz – I rok stacjonarne II stopnia (magisterskie)

dr inż. Mateusz Ilba – II rok stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

  1. Koordynator wyjazdów zagranicznych

dr inż. Dorota Jopek

Komentarze są wyłączone.