Struktura Katedry

Struktura Katedry Gospodarki Regionalnej


Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
p. 407 pawilon F, tel. 12-2937417
kudlaczt@uek.krakow.pl

 Zakład Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej

Kierownik: Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

 


Zakład Gospodarki Miejskiej

 

 


Zakład Geografii Ekonomicznej
Kierownik: Prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter


Sekretariat Katedry:
Specjalista: Mgr Renata Sobocka
p.408 pawilon F,
tel. fax. 12-2935044 lub tel. 12-2937420
sobockar@uek.krakow.pl

Komentarze są wyłączone.