Zakład Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej

Zakład Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej

Zakład Ekonomiki Regionu funkcjonował w naszej Uczelni od 1.1.1991 r., najpierw w strukturze Instytutu Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej, a następnie w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej i od 1.10.1993r w Katedrze Gospodarki Regionalnej. W 2012 r. zakład w związku z uruchomieniem studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna rozszerzył swoją działalność, co zostało uwzględnione również w jego nazwie. Obecnie Zakład nosi nazwę Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej.
W zakładzie pracują prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (kierownik Zakładu), prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, dr Patrycja Brańka, dr Artur Hołuj, dr Piotr Lityński, mgr inż. arch. Agnieszka Włoch Szymla.

Działalność naukowo-badawcza Zakładu koncentruje się wokół szeroko pojętej gospodarki regionalnej, zwłaszcza podstaw gospodarki przestrzennej, teorii rozwoju regionalnego przygotowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej, gospodarki turystycznej oraz zagospodarowania przestrzennego.

 

Kierownik:

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
p.405 pawilon F,       tel. 12-2935317
kudlaczt@uek.krakow.pl
Skład zakładu:

Dr Patrycja Brańka
p.403 pawilon F,       tel. 12-2935314
brankap@uek.krakow.pl
Dr Artur Hołuj  p.403 pawilon F,       tel. 12-2935314
holuja@uek.krakow.pl
Dr Piotr Lityński p.418 pawilon F,       tel. 12-2935972
litynskp@uek.krakow.pl
Dr inż. Agnieszka Petryk  p.404 pawilon F, tel. 12-2935533
agnieszka.petryk@uek.krakow.pl
Dr inż. Paulina Śliz p.403 pawilon F,       tel. 12-2935314
paulina.sliz@uek.krakow.pl
Dr inż. arch. Agnieszka Włoch Szymla
p.418 pawilon F,       tel. 12-2935972
wlocha@uek.krakow.pl

Komentarze są wyłączone.