Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna


Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 września 2020 r. Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie uprawniania do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Tradycje badań naukowych oraz pracy dydaktycznej w zakresie geografii społeczno-gospodarczej oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej sięgają niemalże początków funkcjonowania naszej Uczelni. Obecnie zespół badaczy i specjalistów w zakresie tej dyscypliny koncentruje się w głównej mierze w strukturze Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

Warto dodać, że nasz Uniwersytet jest trzynastą uczelnią z uprawnieniami w tej dyscyplinie w Polsce oraz trzecią w Krakowie. W najbliższej perspektywie w naszej Uczelni planuje się uruchomienie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz możliwość prowadzenia postępowania doktorskiego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.