Warsztaty pt. „Przestrzeń innowacji. Perspektywa socjologiczna a rozwiązania infrastrukturalne” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Niepołomicach

W dniu 8 stycznia 2018 r. dr inż. Agnieszka Petryk, dr inż. Paulina Śliz oraz dr inż. Magdalena Zdun przeprowadziły warsztaty z zakresu gospodarki przestrzennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Niepołomicach. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas maturalnych kształcący się w klasach o profilach: informatycznym i hotelarsko-turystycznym. Tematem warsztatów była „Przestrzeń innowacji”. W trakcie ich trwania uczniowie zapoznali się z  rozumieniem terminów innowacja i innowacyjność oraz podjęli się próby zaprojektowania nowatorskiego rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska we wskazanym na mapie terenie.

Część pierwsza spotkania miała charakter wykładowy. Dr inż. Magdalena Zdun zdefiniowała kluczowe dla dalszych działań pojęcie innowacji oraz opisała sytuację, w której nowatorstwo wzbudza niepokój i sprzeciw. Innowacyjność została ujęta w kontekście zjawiska konfliktu o przestrzeń oraz partycypacji w planowaniu przestrzennym. Z kolei dr inż. Paulina Śliz wskazała na konkretne novum w obszarze inżynierii środowiska – technologię MBBR (ang. Moving Bed Biofilm Reactor), służącą oczyszczaniu ścieków. Dr inż. Paulina Śliz opisała również wady i zalety tego nowatorskiego rozwiązania. W temat innowacyjności infrastrukturalnej wprowadziła uczniów dr inż. Agnieszka Petryk. Pani Doktor przedstawiła definicję infrastruktury publicznej, jej cechy, klasyfikację i techniczne oznaczenia.

W części praktycznej uczniowie mieli do wykonania dwa zadania. Pierwsze związane z zagadnieniem konfliktu o modernizację przestrzeni; drugie – dotyczące zagadnień ściśle inżynieryjnych i projektowych.

Zadanie 1

W Niepołomicach ma zostać rozbudowana i unowocześniona nowa sieć wodociągowa. Część mieszkańców nie wyraża zgody na prowadzenie infrastruktury wodociągowej przez swoje posesje. Jest tym pomysłem przerażona.  Jakie działania należy podjąć w celu  przeprowadzania inwestycji?

Zadanie 2

Odczytaj występujące uzbrojenie podziemne terenu umieszczone na mapie oraz zaproponuj fragment przebiegu sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przy projektowaniu uwzględnij wytyczne do projektowania , rzędne terenu oraz pozostałe uzbrojenie terenu.

Order by:
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.