Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne “Local Matters – New Center of Zielonki” za nami

W dniach od 15 do 25 maja odbyły się (już po raz trzeci) warsztaty urbanistyczne, organizowane przez Koło Naukowe Urbanistyki, pracowników naszej Katedry Gospodarki Regionalnej wraz z władzami gminy Zielonki. Myślą przewodnią tegorocznych warsztatów było utworzenie centrum lokalnego w małej gminie podmiejskiej Zielonki. Grono uczestników było bardzo bogate, od studentów z francuskiego Instytutu Urbanistyki z Grenoble, naszych studentów z kierunku Gospodarki Przestrzennej po studentów z pięciu uczelni wyższych z całej Polski.

W dniach 15-19 maja studenci z Grenoble oraz nasi studenci UEK uczestniczyli w spotkaniach z władzami gminy Zielonki, między innymi wójtem Bogusławem Królem, oraz przez kilka dni pracowali nad własnymi projektami tematycznymi. Wyodrębniono cztery grupy, które zaprezentowały wyniki swoich prac w  dniu 19 maja w Centrum Integracji Społecznej.

Szczególnym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się tereny dzisiejszej lokalizacji urzędu, obszary obok cegielni i w okolicach fortu Marszowiec które zostały poddane szczegółowym analizom. Jedna z grup zaproponowała przeniesienie centrum do pobliskiej miejscowości Węgrzce. Wójt gminy docenił analizy wykonane przez międzynarodowe grupy studentów, nawet mimo tego że niektóre z projektów były by trudne w realizacji. Na pewno nowe pomysły podsunięte przez uczestników mogą pomóc gminie w realizacji swojego celu.

Z kolei w dniach 22-25 maja studenci UEK wraz innymi studentami z Polskich uczelni podjęli się analogicznego zadania. Cenne wskazówki wcześniejszych analiz pozwoliły szerzej popatrzeć na problematykę lokalizacji centrum. Uczestnicy podzielili się na sześć grup które prezentowały swoje wyniki w ostatnim dniu warsztatów.

Grupa pierwsza postanowiła skupić się na terenach fortu Marszowiec, na których zaprojektowała budynki nawiązujące architekturą z zabudową forteczną wraz z wieżą widokową. Projekt miał charakter miejsca rekreacyjno-sportowego z połączeniem funkcji  kulturalno-administracyjnymi oraz historycznymi. Druga grupa nazwała swój projekt “DOM” który wynikał z funkcji dostępności oraz otwartości dla mieszkańców. Na obszarze CIS zaprojektowali dodanie nowych budynków wraz z projektem parku z kopcem w jego centrum. Grupa trzecia uznała że głównym problemem jest brak jednolitego wykształconego centrum Zielonek. Zaproponowali połączenie strategicznych miejsc w celu stworzenia “zielonej linii” łączącej rejonu szkoły, kościoła, urzędu, cegielni, CIS i fortu Marszowiec. Zespół czwarty obrał za swój cel teren fortu Marszowiec, w którym powstało by muzeum, natomiast dach budynku został by zagospodarowany pod kątem punktu widokowego. Grupa piąta opracowała obszar cegielni na którym postanowiła umieścić projekt nowego budynku urzędu gminy wraz z parkiem i społecznymi ogrodami uprawnymi. Szósta grupa połączyła trzy lokalizacje (dawne centrum, fort Marszowiec oraz tereny cegielni) które tworzyły by subcentra połączone siecią komunikacyjną.

Ostatecznie rywalizację wygrał projekt grupy trzeciej stworzony przez studentów Olgi Bojar, Aliny Lis, Agnieszki Maliga, Bartłomieja Olczak i Bartłomieja Wład,  serdecznie gratulujemy. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Nad realizacją projektów czuwali między innymi mgr inż. arch. krajobrazu Laura Klimczak, dr Patrycja Brańka, Wiesław Borek architekt UG Zielonki, dr inż. arch. Dorota Jopek, mgr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla oraz gościnnie dr Kamila Tabaka-Simon i dr Jean-Christophe Dissart z Instytutu Urbanistyki Grenoble (Francja).

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.