Wyjazd studyjny studentów kierunku Gospodarka przestrzenna – Wiedeń 12-14 październik 2021


Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna w dniach 12-14 października 2021, poznali przekrojowo rozwój polityki mieszkaniowej Wiednia począwszy od czasów komunalnego budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Karl-Marx-Hof, manifestu Hundertwassera Hundertwasserhau, osiedla zaprojektowanego w kontekście miasto w mieście Wohnpark Alterlaa, kompleksu Gasometer City oraz zespołu mieszkaniowego zaprojektowanego na terenie dawnej fabryki kabli Das Kabelwerk.

Na przykładzie trzech obszarów kluczowych rozwoju miasta: Favoriten – Hauptbahnhof – Arsenal , Prater-Messe-Krieau-Stadion i Donau City, zapoznano się ze strategią planowania wielko skalarnych obszarów w kontekście istniejącej tkanki miejskiej, a na wizji lokalnej projektu Aspern die Seestadt Wiens, poznano kolejny etap realizacji nowego miasta/dzielnicy, uznawanego za jeden z największych obszarów rozwoju miejskiego w Europie.

Ze wzgórza Kahlenberg rozpoznano topografię miasta, a  przykład spalarni śmieci Spitelau pokazał uczestnikom wyjazdu możliwość integracji mniej popularnych elementów infrastruktury z tkanką miasta i utworzenia z niej atrakcji regionu. Studenci praktycznie poznali strategię mobilności i jej rozwiązań, na przykładach systemu komunikacji publicznej.

Wyjazd studyjny do Wiednia studentów kierunku Gospodarka przestrzenna, po raz kolejny odbył się w ramach przedmiotu Projektowanie urbanistyczne II, jednak tym razem zrealizowany został z opóźnieniem z powodu pandemii i trybu nauki zdalnej w ubiegłych semestrach. Koordynatorem wyjazdu jest dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla, pracownik Katedry Gospodarka Przestrzenna.

Fotorelacja ze zrealizowanych celów wyjazdu:

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.