Wyjazdowe seminarium naukowe do Wiednia


Wyjazdowe seminarium naukowe do Wiednia pod tytułem: „Wizje, eksperymenty i strategie rozwojowe europejskich metropolii” jest składową jednego z wiodących kierunków badawczych naszej Katedry (przypadek Wiednia jest m.in. podejmowany w pracy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Włoch-Szymli, realizowanej na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej; praca została przyjęta do recenzji przez Radę Wydziału).

Celem wyjazdu jest zapoznanie się z praktykami z zakresu rozwiązań planów, programów i strategii rozwoju miasta w obszarach: planowanie przestrzenne, planowanie strategiczne, gospodarka, środowisko, ludzie, komunikacja i transport. Miasto Wiedeń zajmuje już od dziewięciu lat, pierwsze miejsce w rankingu Quality of Living Index, firmy konsultingowej Mercer.

Głównym punktem wyjazdu będzie wizja lokalna i szczegółowe zapoznanie się z kluczowym projektem strategicznym miasta, Aspern Seestadt, koncepcją „miasto w mieście”. Dzielnica budowana jest w północno-wschodniej części Wiednia, około 10 km od centrum na powierzchni 2,4 mln m2, na terenie dawnego lotniska. Plan zagospodarowania terenu został przyjęty w 2007 roku i wyznaczył kierunek rozwoju obszaru na kolejne 20 lat.

Gospodarzem tej części wizyty będzie przedstawiciel Urzędu miasta Wiedeń.

Planowane jest również:

  • – zapoznanie się z sposobem zarządzania miasta i projektem z 2011 roku „Smart City Vienna”  w 13 obszarach kluczowych, tzw. „hot spots” rozwoju miasta, na przykładzie obszaru Erdberger Mais-Aspanggründe-St. Marx;
  • – praktyczne poznanie strategii mobilności i jej rozwiązań, na przykładach systemu komunikacji publicznej, sposobów ograniczenia indywidualnego transportu kołowego, rozwiązań typu sharing;
  • – wizyta na nowym Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Wyjazd odbędzie się 8 i 9 października 2018 roku.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.