Zajęcia terenowe na GP


Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami studentów Gospodarki Przestrzennej KGR z zajęć terenowych, które odbyły się w czerwcu 2017 r. w Gorcach i na Orawie.

Zajęcia terenowe na Orawie (sprawozdanie studenckie)

W dniu 07.06.17r. studenci III roku kierunku Gospodarka przestrzenna inż.  wraz z dr  Bernadettą Zawilińską zorganizowali wyjazd na Orawę w ramach zajęć terenowych z przedmiotu ,,Gospodarowanie na obszarach chronionych’’ . Odwiedzili jedną z najdłuższych polskich wsi, liczącą około 17 km , Lipnicę Wielką oraz sąsiadujące z nią miejscowości. Studenci mieli za zadanie przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej obiektów turystycznych oraz wywiadów z mieszkańcami, dotyczących rozwoju gospodarczego w granicach Rezerwatu Biosfery UNESCO „Babia Góra”. Po zakończonych badaniach studenci zorganizowali spotkanie integracyjne w formie ogniska. Taka forma zajęć jest dla studentów nie tylko doskonałym urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem zajęć, ale również możliwością czynnej pracy w terenie i zbieraniu nowych doświadczeń, które mogą procentować w przyszłej pracy. Studenci serdecznie dziękują dr Bernadetcie Zawilińskiej za stworzenie możliwości takiego wyjazdu, a także koledze Kamilowi Bodziochowi, który zadbał o logistyczny aspekt wyjazdu oraz za przekazanie wielu ciekawych informacji dotyczących jego rodzinnych stron.

Natalia Juda

Zajęcia terenowe w Gorcach (sprawozdanie studenckie)

W dniach 5 i 6 czerwca 2017 r. studenci III roku kierunku Gospodarka Przestrzenna (grupy KrDZGi3012 oraz KrDZGi3013) odbyli zajęcia terenowe w ramach kursu „Gospodarowanie na obszarach chronionych”, prowadzonego przez dr Bernadettę Zawilińską.

Tym razem studenci skupili się na analizie zagospodarowania i usług turystycznych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego i otuliny w mieście i gminie wiejskiej Nowy Targ. Studenci zostali podzieleni na zespoły dwu i czteroosobowe, a każdy z nich miał za zadanie zbadać inny obszar. Część grup udała się w Gorce oraz obszary położone tuż przy granicy z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Tam lokalizowali istniejące już szałasy i drugie domy, ale również nanosili na mapy nowe obiekty. Pozostałe grupy miały za zadanie zinwentaryzować bazę noclegową, gastronomiczną oraz inne atrakcje turystyczne, które znajdują się analizowanych miejscowościach. Dodatkowym obowiązkiem studentów było przeprowadzenie ankiet w obiektach, ale również wśród mieszkańców. Zajęcia terenowe niewątpliwie wymagały wiele wysiłku, nie mniej było to ciekawe doświadczenie, które pozwoli na sformułowanie wskazówek  do dalszego rozwoju turystyki w mieście i gminie wiejskiej Nowy Targ. Wyniki badań zostaną przekazane władzom gmin.

Natalia Piegza

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.