Zajęcia terenowe w Biskupicach


Zajęcia terenowe w Biskupicach czerwiec 2017 r.

Planowanie przestrzenne wynikającego z toku drugiego roku studiów licencjackich w trybie dziennym. Uczestnikami byli Studenci dwóch grup dziekańskich KrDZGp2011 i KrDZGp2012,

Realizowane zajęcia terenowe są integralną częścią planu studiów Kierunku Gospodarka przestrzenna.

Studenci Kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczą w pracach związanych z tworzeniem i wyceną przestrzeni publicznych wraz z inwentaryzacją urbanistyczną terenu (poszczególnych sołectw) Gminy Biskupice, składającej się z 12 miejscowości o łącznej powierzchni 41 km2.

W tym roku w zajęciach ze strony Urzędu Gminy w Biskupicach uczestniczyli: Pan Wójt, Radni, Sołtysi oraz pracownicy Referatu ds. Planowania przestrzennego.

Opiekunem z ramienia Katedry Gospodarki Regionalnej był dr inż. Artur Hołuj.

Galeria zdjęć z wydarzenia!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.