Zajęcia terenowe z planowania przestrzennego

W ramach przedmiotu planowanie przestrzenne studenci zapoznali się z obszarem Zalewu Bagry. Przeprowadzone zajęcia miały charakter inwentaryzacji terenowej. Ćwiczenia studyjne polegały na poszukiwaniu jednostek o jednorodnej fizjonomii i funkcji w ramach analizowanego obszaru. Z obszarem Zalewu Bagry było również związane spotkanie z Praktykiem – Iwoną Kluzą-Wąsik, pracownikiem Zarząd Zieleni Miejskiej oraz absolwentką kierunku GP. Pani Iwona opowiadała o doświadczeniach związanych z koordynacją realizacji parku przy zalewie oraz o problemach na styku planowania miejscowego z projektowaniem praktycznym.

Dorota Jopek, Laura Kochel

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.