Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych”


Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych” zorganizowanej w 150. rocznicę utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego i 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego.

W 2022 r. mija 150. rocznica utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego oraz 90. rocznica powołania pierwszego w Polsce Parku Narodowego w Pieninach. Te dwa wydarzenia stanowią inspirację do zorganizowania konferencji poświęconej obszarom chronionym. Jako hasło przewodnie konferencji przyjęto cel utworzenia Parku Narodowego Yellowstone, zawarty w akcie jego powołania: „For the Benefit and Enjoyment of the People”, który motywuje do podjęcia dyskusji dotyczącej społecznych funkcji parków narodowych i innych obszarów prawnie chronionych.

Konferencja

„Społeczne funkcje obszarów chronionych”

odbędzie się w dniach 18–19 marca 2022 r.

w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której jednym z organizatorów jest Kolegium GAP!

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/hsWez5QdEow6f9QT8

Kontakt: 150yellowstone@gmail.com

Szczegółowe informacje można również uzyskać u dr Bernadetty Zawilińskiej (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UEK)

Komentarze są wyłączone.