Odbyło się kolejne seminarium KGR

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Społeczny, demograficzny i przestrzenny wymiar urbanizacji na styku miast i terenów podmiejskich w województwie małopolskim.

Celem spotkania był przegląd problematyki badawczej związanej ze społeczno-ekonomicznymi aspektami procesów zachodzących dynamicznie w strefie stykowej miasta i jego otoczenia, w tym także praktycznych ich konsekwencji. Seminarium jest próbą dyskursu zmierzającego do określenia odpowiedzi na kilka pytań:

  1. Jakie są determinanty wpływające na rozwój i intensywność procesów zachodzących w strefie kontaktowej miasta?
  2. Czy suburbanizacja jest wyłącznie zagrożeniem czy może też szansą rozwoju miast i ich najbliższego otoczenia?
  3. Czy możliwe jest w kontekście zjawiska suburbanizacji godzenie rozwoju miasta i obszarów podmiejskich?
  4. Do czego powinno się dążyć w kształtowaniu rozwoju miasta i jego bliskiego otoczenia w wymiarze społecznym, demograficznym i przestrzennym?

W części dyskusyjnej omówiono kierunki badań, stosowanych metod oraz możliwości wykorzystania wyników prezentowanych prac badawczych.

Seminarium odbyło się wg następującego planu:

12.00 – 12.10

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

– Otwarcie seminarium

 Dr Piotr Serafin (Katedra Gospodarki Regionalnej UEK)

– Wprowadzenie do problematyki badawczej

 

Referaty wprowadzające:

12.10 – 12.25

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

– Determinanty wysokiej intensywności procesów rozwoju strefy stykowej miasta i jego otoczenia

12.25 – 12.45

Dr hab. Sławomir Kurek prof. UP (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

– Wpływ suburbanizacji na przemiany społeczno-demograficzne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

12.45 – 13.00

Dr Piotr Serafin (Katedra Gospodarki Regionalnej UEK)

Rozlewanie się miast na przykładzie Nowego Sącza

13.00 – 13.30

Dyskusja w gronie uczestników seminarium

Podsumowanie seminarium

ZAPROSZENIE (PDF)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.