Zebranie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 11 czerwca w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się zebranie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, w którym wzięli przedstawiciele 15 kierunków studiów Gospodarka przestrzenna prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Unii. Spotkanie zorganizowano w formie seminarium pt. „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w nowych warunkach organizacyjno-prawnych”, które poświęcone było wymianie poglądów i doświadczeń dotyczących procesu dostosowywania poszczególnych uczelni i prowadzonych w nich kierunków studiów z zakresu gospodarowania przestrzenią do nowych uwarunkowań prawnych, a także wypracowaniu form dalszej współpracy w ramach Unii Uczelni.

Order by:
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.