Zmarła Prof. dr hab. Anna Harańczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego 2018 roku zmarła Prof. dr hab. Anna Harańczyk – Kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej w Katedrze Gospodarki Regionalnej, od początku swojej kariery naukowej związana z naszą Uczelnią.

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Studium Podstawowego w latach 1993-1999, Prodziekan Wydziału Ekonomii w latach 1990-1993. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego, Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS w Polsce w latach 2002-2012, Prezydium Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN Oddział w Krakowie w latach 2011-2014, a także licznych komisji powoływanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Oświaty”, Srebrną Odznaką Ziemi Krakowskiej.

Autorka ponad 130 publikacji naukowych z zakresu problematyki miejskiej oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym uznanych pozycji książkowych: Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki oraz Samorząd terytorialny: organizacja i gospodarka. Ceniony dydaktyk i wychowawca doktorantów i studentów. Osoba o mocnym charakterze, zawsze pomocna i życzliwa.

 

Pogrążonej w smutku Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę, 28 lutego 2018 r.
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.